Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Omów możliwe stopnie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

  Tradycyjnym polem międzynarodowej działalności przedsiębiorstw jest eksport. Aktywność zagraniczna przedsiębiorstw nie ogranicza się jednakże tylko do eksportu dóbr i usług, lecz rozkłada się na wiele zróżnicowanych form i wariantów działania. Eksport pośredni z włączeniem domów handlowych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiegał rozwój koncepcji marketingowej?

  Pogłębiający się w ubiegłych dziesięcioleciach proces koncentracji gospodarki w wielkich aliansach przedsiębiorstwa wraz z podziałem pracy i sfer oddziaływania wymaga coraz większej aktywności w skali międzynarodowej.

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie dokumentami

  Charakterystyka

  Jest to zbiór technik i narzędzi poprawiających efektywność przetwarzania wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Od dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, po dokumenty napływające z otoczenia (np. zamówienia od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /3 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje witryn internetowych

  <googlegfaszbi</google

  Charakterystyka

  Witryna internetowa lub serwis internetowy/serwis WWW jest to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. Każda z tych stron zawiera pewne elementy: tekst, grafikę, a czasem również funkcje zaawansowane jak formularze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /7 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje witryn internetowych

  <googlegfaszbi</google

  Charakterystyka

  Witryna internetowa lub serwis internetowy/serwis WWW jest to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. Każda z tych stron zawiera pewne elementy: tekst, grafikę, a czasem również funkcje zaawansowane jak formularze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /7 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Komitet Normalizacyjny

  Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), państwowa jednostka organizacyjna, której zadaniem jest organizowanie i wprowadzenie normalizacji krajowej, w tym zatwierdzanie, rozpowszechnianie i wycofywanie Polskich Norm. Ponadto PKN organizuje i przeprowadza szkolenia, prowadzi działalność wydawniczą oraz inicjuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlament Europejski

  Charakterystyka

  W Strasburgu 10 września 1952 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Wspólnego Zgromadzenia państw członkowskich EWWiS, w którym uczestniczyli prezydenci państw członkowskich trzech istniejących już wówczas Wspólnot (EWWiS, EWG, Euratomu). Od 30 marca 1962 roku Zgromadzenie to nosi nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka orientalna

  Charakterystyka

  Orientalizm (z łac. orientalis - wschodni) - szczególnie utrwalona w kulturze Zachodu forma egzotyzmu polegająca na uzewnętrznieniu i akcentowaniu w tworach kultury fascynacji kulturami Wschodu, zwłaszcza indyjską, japońską, arabską, perską, chińską.

  Orientalizm występował czasem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /2 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie przewagi ułatwiają przedsiębiorstwom ekspansje międzynarodową?

  Firma, która zamierza działać na rynku światowym, musi poznać i śledzić zmiany, które zachodzą w elementach składających się na otoczenie ekonomiczne, kulturowe, oraz prawno polityczne.

  1.Wydajność rentowność:

  A. Odniesienie ekonomiczne: rentowność produkcji różnorodnych grup wyrobów, analiza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega marketing międzynarodowy?

  Inną bardziej rozwiniętą formą jest marketing międzynarodowy. Firma rozszerza swoje zainteresowania, angażując się w rozpoznanie marketingu nowego kraju, lub rynku. W dziale marketingu międzynarodowego zlokalizowane są dodatkowe siły sprzedaży, które zostają włączone w opracowanie strategii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt

Do góry