Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Emisja akcji

  Charakterystyka

  ''

  Jest to proces dzięki któremu powstaje akcja jako papier wartościowy. Emisja akcji nawiązuje w swej nazwie do jednej z teorii powstawania papierów wartościowych. Stosownie do tej teorii (teoria emisyjna), niezbędne jest puszczenie dokumentu w obieg, czyli wydanie go (emisja) przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henri Fayol

  Henri Fayol urodził się w 1841 roku. Po ukończeniu szkoły górniczej w St.-Etienne pracował jako inżynier górnik w kopalniach Commentry, Montviq i du Berry. W 1888 roku został dyrektorem generalnym Societe Mineure et Metallurgique de Commentry - Fourchambault et Decazeville. Miał on przeprowadzić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /19 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał ludzki

  Charakterystyka

  Kapitał ludzki jest to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, doświadczenia i umiejętności. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie większych dochodów1.

  Teoria kapitału ludzkiego

  Teoria kapitału ludzkiego zakłada również, że różnice w płacach są skutkiem różnic w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /3 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartościowanie jakości

  Charakterystyka

  Wartościowanie jakości początkowo było metodą oceny jakości produktów, jednak można ją zastosować jako metodę rozwiązywania problemów decyzyjnych.

  Z samej definicji jakości można wyprowadzić prosty wskaźnik będący ilorazem zestawu parametrów oraz wymagań lub idąc nieco...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /6 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konglomerat

  Charakterystyka

  Konglomerat - forma organizacji przedsiębiorstw polegająca na połączeniu dwóch lub więcej firm o odrębnych profilach działalności, z różnych branż i świadczących różnego rodzaju usługi powstałe w wyniku fuzji lub przejęcia, a mające na celu osiągnięcie wyższej rentowności...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konglomerat

  Charakterystyka

  Konglomerat - forma organizacji przedsiębiorstw polegająca na połączeniu dwóch lub więcej firm o odrębnych profilach działalności, z różnych branż i świadczących różnego rodzaju usługi powstałe w wyniku fuzji lub przejęcia, a mające na celu osiągnięcie wyższej rentowności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka PCM

  Metodyka PCM składa się z etapów:

  - Etap identyfikacji|identyfikacji - Etap formułowania|formułowania - Etap programowania|programowania - Etap wdrożenia|wdrożenia - Etap oceny i audytu|audytu

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt silniejszego

  Charakterystyka

  Efekt Silniejszego (Bandwagon Effect) jest to zachowanie wynikające z ludzkiej psychologii i polegające na postępowaniu tak jak robią to inni. Ludzie wierzą, ze jeśli jakaś grupa osób zachowuje sie w podobny sposob, zachowanie takie musi byc słuszne i oni też robią podobnie.  Zachowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nisza rynkowa

  Definicja

  Nisza rynkowa - to wąsko zdefiniowana grupa klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści. Zalety niszy to małe zainteresowanie ze strony konkurencji, indywidualne kontakty z nabywcami oraz dobra znajomość rynku, wynikająca ze specjalizacji. Wady działania w niszy to możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotkanie konfrontacyjne

  Charakterystyka

  Technika spotkań konfrontacyjnych należy do nowoczesnych sposobów kierowania konfliktem. Z założenia ma na celu inicjację pozytywnego myślenia o sytuacji konfliktowej, które skłania strony zaangażowane w spór do współpracy w zakresie wypracowania wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt

Do góry