Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kartoteka pracownika

  Charakterystyka

  Kartoteka pracownika jest nieodzownym elementem wspomagającym zarządzanie danymi kadrowymi pracowników i przedsiębiorstwa. Służy do ewidencji, zarządzania i gromadzenia dokumentacji kadrowo-płacowych. Ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi. Porządkuje i tworzy wiele dokumentów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartoteka pracownika

  Charakterystyka

  Kartoteka pracownika jest nieodzownym elementem wspomagającym zarządzanie danymi kadrowymi pracowników i przedsiębiorstwa. Służy do ewidencji, zarządzania i gromadzenia dokumentacji kadrowo-płacowych. Ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi. Porządkuje i tworzy wiele dokumentów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morris Llewelyn Cooke

  Morris Llewelyn Cooke, urodzony w 1872 r. w Pensylwanii, ukończył Uniwersytet w Lehigh zdobywając techniczne wykształcenie. Następnie, rozpoczął współpracę z czasopismami: "Philadelfhia Press", "Evening Telegram" i "Denver News". Wątek pracy Cooke'a, jako dziennikarza, okazał się być epizodyczny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza rachunku zysków i strat

  Ogólna charakterystyka

  Wstępna analiza rachunku zysków i strat obejmuje:

  ustalenie i ocenę zmian w wielkościach strumieni: przychodów ze sprzedaży, kosztów, wyniku finansowego, badanie struktury przychodów i kosztów, badanie związków zachodzących między kategoriami wyniku finansowego-...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /4 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania D. Hadasik

  Charakter badań

  Dorota Hadasik jest autorką 9 systemów wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw działających w Polsce. Zostały one zbudowane w oparciu o liniową wielowymiarową analizę dyskryminacyjną. Autorka posłużyła się próbami uczącymi (służącymi do zbudowania modeli) o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /5 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania D. Hadasik

  Charakter badań

  Dorota Hadasik jest autorką 9 systemów wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw działających w Polsce. Zostały one zbudowane w oparciu o liniową wielowymiarową analizę dyskryminacyjną. Autorka posłużyła się próbami uczącymi (służącymi do zbudowania modeli) o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /5 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody szkoleń

  Metoda szkolenia - działanie mające na celu uzupełnienie przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy oraz stwarzania możliwości do dalszego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu bądź zmiany organizacyjnej.

  Menadżerowie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /5 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt inwestycyjny

  Charakterystyka

  Popyt inwestycyjny - związany jest z planowanymi przez przedsiębiorstwa działaniami polegającymi na powiększeniu jego trwałe|zasobu trwałego tj. np. zakup maszyn i urządzeń oraz obrotowe|zasobu obrotowego, czyli powiększenie stanu zapasów.

  Źródła popytu inwestycyjnego

  Zależy on...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt inwestycyjny

  Charakterystyka

  Popyt inwestycyjny - związany jest z planowanymi przez przedsiębiorstwa działaniami polegającymi na powiększeniu jego trwałe|zasobu trwałego tj. np. zakup maszyn i urządzeń oraz obrotowe|zasobu obrotowego, czyli powiększenie stanu zapasów.

  Źródła popytu inwestycyjnego

  Zależy on...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt inwestycyjny

  Charakterystyka

  Popyt inwestycyjny - związany jest z planowanymi przez przedsiębiorstwa działaniami polegającymi na powiększeniu jego trwałe|zasobu trwałego tj. np. zakup maszyn i urządzeń oraz obrotowe|zasobu obrotowego, czyli powiększenie stanu zapasów.

  Źródła popytu inwestycyjnego

  Zależy on...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /2 568

  praca w formacie txt

Do góry