Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu - obejmuje przewidywane koszty, które zostaną poniesione w czasie całego cyklu życia danego wyrobu, a także zyski osiągane z jego sprzedaży.

  W tradycyjnym rachunku kosztów rentowności sprzedaży określonego dobra często opuszcza się dwie fazy. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu - obejmuje przewidywane koszty, które zostaną poniesione w czasie całego cyklu życia danego wyrobu, a także zyski osiągane z jego sprzedaży.

  W tradycyjnym rachunku kosztów rentowności sprzedaży określonego dobra często opuszcza się dwie fazy. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu - obejmuje przewidywane koszty, które zostaną poniesione w czasie całego cyklu życia danego wyrobu, a także zyski osiągane z jego sprzedaży.

  W tradycyjnym rachunku kosztów rentowności sprzedaży określonego dobra często opuszcza się dwie fazy. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu - obejmuje przewidywane koszty, które zostaną poniesione w czasie całego cyklu życia danego wyrobu, a także zyski osiągane z jego sprzedaży.

  W tradycyjnym rachunku kosztów rentowności sprzedaży określonego dobra często opuszcza się dwie fazy. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów rzeczywistych

  Charakterystyka

  Rachunek Kosztów Rzeczywistych to taki rachunek, w którym ujmowane są tylko koszty faktycznie poniesione przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Charakter tego rachunku jest ex post i opiera się na rozumieniu kosztów produkcji w sposób tradycyjny, czyli koszty stanowią iloczyn rzeczywistych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje należności

  Charakterystyka

  Należność to prawo osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, które wynika z przeszłych zdarzeń wskutek realizacji świadczenia na rzecz innego podmiotu (osoby fizycznej bądź prawnej). W rachunkowości należność to kategoria wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie strategiczne

  Charakterystyka

  Strategiczne planowanie jest sformalizowanym procesem długofalowego planowania ukierunkowane na określanie i realizację celów organizacji. Charakteryzuje się następującymi cechami (J.A. Stoner, C. Wankel 1994, s.99-100):

  Dotyczy zagadnień podstawowych. Planowanie strategiczne udziela...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /5 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biuro obsługi klienta

  Charakterystyka

  Biuro obsługi klienta (w skrócie BOK) jest to całość infrastruktury (społecznej i technicznej) stworzonej przez przedsiębiorcę w celu komunikacji z klientem, która odbywa się za pomocą środków komunikacji, przede wszystkim poprzez środki komunikacji indywidualnej, takie jak telefon...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Moore'a

  thumb|350px|Wzrost liczby tranzystorów w procesorach Intel do 2004 roku

  Prawo Moore'a - to sformułowane w 1965 roku przez Gordona Moora prawo, które w obecnej formie mówi, że liczba tranzystorów w układzie elektrycznym podwaja się co 18-24 miesiące.

  Historia

  Gordon Moor jest jednym z założycieli firmy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Moore'a

  thumb|350px|Wzrost liczby tranzystorów w procesorach Intel do 2004 roku

  Prawo Moore'a - to sformułowane w 1965 roku przez Gordona Moora prawo, które w obecnej formie mówi, że liczba tranzystorów w układzie elektrycznym podwaja się co 18-24 miesiące.

  Historia

  Gordon Moor jest jednym z założycieli firmy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /3 351

  praca w formacie txt

Do góry