Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Proces promocji i reklamy

  Cele procesu

  Cele związane z istnieniem procesu:

  wspieranie sprzedaży produktu budowanie świadomości marki maksymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na działania promocyjne

  Cele związane z doskonaleniem procesu:

  Zwiększenie wykorzystania środków przeznaczonych na działania marketingowe do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /15 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza preferencji

  Charakterystyka

  Analiza preferencji jest podejściem badawczym polegającym na kwalifikowaniu obiektów w określonej skali, czego wyrazem jest hierarchia ważności obiektów. Ogólnym celem tego podejścia jest wielokryterialna ocena agregatowa działalności firmy, ukierunkowana zarówno na badania analityczne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polecenie zapłaty

  Charakterystyka

  Polecenie zapłaty (ang. direct debit) - forma pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych, w Polsce popularna od 1998 roku, wprowadzona na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29 VIII 1997 r. (Dz.U. 97.140.939 ze zm.) oraz porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania polecenia zapłaty z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola kosztów marketingu

  Charakterystyka

  Jeżeli przedmiotem kontroli i analizy są koszty marketingowe to wskaźniki struktury, dynamiki oraz analiza odchyleń umożliwi sformułowanie podstawowych tendencji w kształtowaniu się tych kosztów. Bazą odniesienia jest wielkość kosztów w poprzednich okresach oraz planowane limity...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola kosztów marketingu

  Charakterystyka

  Jeżeli przedmiotem kontroli i analizy są koszty marketingowe to wskaźniki struktury, dynamiki oraz analiza odchyleń umożliwi sformułowanie podstawowych tendencji w kształtowaniu się tych kosztów. Bazą odniesienia jest wielkość kosztów w poprzednich okresach oraz planowane limity...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola kosztów marketingu

  Charakterystyka

  Jeżeli przedmiotem kontroli i analizy są koszty marketingowe to wskaźniki struktury, dynamiki oraz analiza odchyleń umożliwi sformułowanie podstawowych tendencji w kształtowaniu się tych kosztów. Bazą odniesienia jest wielkość kosztów w poprzednich okresach oraz planowane limity...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola kosztów marketingu

  Charakterystyka

  Jeżeli przedmiotem kontroli i analizy są koszty marketingowe to wskaźniki struktury, dynamiki oraz analiza odchyleń umożliwi sformułowanie podstawowych tendencji w kształtowaniu się tych kosztów. Bazą odniesienia jest wielkość kosztów w poprzednich okresach oraz planowane limity...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Informacje ogólne

  Organizacja międzynarodowa, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych jako następczyni Ligi Narodów. Głównym celem jakie stawia sobie ONZ jest zapewnienie pokoju międzynarodowego,popieranie przestrzegania praw człowieka oraz rozwój...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /4 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska Nagroda Jakości

  Polska Nagroda Jakości (PNJ) - wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom za wdrażanie filozofii TQM, czyli Zarządzania przez Jakość. Nagroda została ustanowiona 7 marca 1995 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań oraz Fundację Teraz Polska. Oparta jest na założeniach zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /15 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki przekazu reklamy

  Charakterystyka

  Środki przekazu reklamy- to narzędzia służące do masowego komunikowania się w celu dostarczenia informacji reklamowych do bardzo licznych i zróżnicowanych odbiorców.

  Odbiorca to podmiot, który oczekuje aby przekaz reklamowy był we właściwy sposób do niego skierowany. Narzędzia które...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /5 954

  praca w formacie txt

Do góry