Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Metoda kasowa

  Charakterystyka

  Metoda kasowa- jest szczególnym rozwiązaniem obowiązującym w zakresie rozliczania podatku VAT. Polega ona na tym, iż obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z dniem uregulowania całości lub części należność, jednak nie później niż 90 dnia od momentu wydania towaru bądź wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda kasowa

  Charakterystyka

  Metoda kasowa- jest szczególnym rozwiązaniem obowiązującym w zakresie rozliczania podatku VAT. Polega ona na tym, iż obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z dniem uregulowania całości lub części należność, jednak nie później niż 90 dnia od momentu wydania towaru bądź wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena aktywów finansowych

  Charakterystyka

  Aktywa finansowe są to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki gospodarcze, a także prawo ono z kontraktu do otrzymania aktywów pieniężnych lub wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką gospodarczą na pożądanych przez nasza jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /5 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena aktywów finansowych

  Charakterystyka

  Aktywa finansowe są to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki gospodarcze, a także prawo ono z kontraktu do otrzymania aktywów pieniężnych lub wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką gospodarczą na pożądanych przez nasza jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /5 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena aktywów finansowych

  Charakterystyka

  Aktywa finansowe są to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki gospodarcze, a także prawo ono z kontraktu do otrzymania aktywów pieniężnych lub wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką gospodarczą na pożądanych przez nasza jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /5 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia promocji

  Definicja

  Promocja to zbiór wszystkich środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu informacje o swojej działalności, produktach i usługach.

  Charakterystyka

  Promocja wpływa na szybkość sprzedaży produktów przedsiębiorstwa, ma także znaczenie dla wytworzenia oraz utrwalenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia promocji

  Definicja

  Promocja to zbiór wszystkich środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu informacje o swojej działalności, produktach i usługach.

  Charakterystyka

  Promocja wpływa na szybkość sprzedaży produktów przedsiębiorstwa, ma także znaczenie dla wytworzenia oraz utrwalenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ijarah

  Charakterystyka

  Ijarah jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Ijarah oznacza leasing. Zwykły leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego po wcześniej ustalonej cenie. Ta forma ijarah posiada kilka cech, które odróżniają go od innych form...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /5 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład częstości

  Rozkład częstości Rozkłady częstości inaczej nazywa się rozkładami empirycznymi zmiennych, lub szeregami rozdzielczymi punktowymi lub klasowymi.<br

  Rozkład empiryczny jest to przyporządkowanie

  kolejnym wartościom zmiennej (<mathx_i</math) odpowiadających im liczebności (<mathn_i</math).<br

  Rozkład...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /4 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek normatywny kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek normatywny kosztów jest to średnia wartość kosztów rzeczywistych normatywnych porównywanych do wartości historycznych przedstawionych dla kilku okresów obrachunkowych, zatem nie są kosztami planowanymi, gdyż podstawą do ich określenia są wyłącznie wymienione powyżej koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /3 160

  praca w formacie txt

Do góry