Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jakość

  Zobacz także: pracy - projektowana - zarządzania - życia a TQM|jakość życia

  Przegląd definicji

  D. A. Garvin zaproponował podział definicji jakości na siedem kategorii: ogólne (transcendentne), związane z produkcją, związane z produktem, związane z użytkownikiem, związane z tworzeniem wartości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /17 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy

  Definicja stosunku pracy

  "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem." art. 22 k.p.

  Stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /4 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy

  Definicja stosunku pracy

  "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem." art. 22 k.p.

  Stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /4 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy uprawiania turystyki

  Charakterystyka

  Jednym z ważnych czynników determinujących zachowania i decyzje turystów są motywy uprawiania turystyki. Przez motyw można za Ossowską rozumieć "czynnik psychiczny, wyznaczający postępowanie w danej sytuacji". Wiążąc motywy z potrzebami człowieka, można przyjąć, że "motyw to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /5 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacyjny

  Charakterystyka

  System informacyjny można określić jako posiadającą wiele poziomów strukturę pozwalającą użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.01.2012 Znaków /4 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henry Laurence Gantt

  Henry Laurence Gantt to jeden z prekursorów nauki o zarządzaniu i przedstawiciel nurtu inżynierskiego. Jednym z największych jego osiągnięć było opracowanie i wdrożenie czasowo-premiowego systemu płac, zwanego niekiedy bonusowym systemem Gantta lub systemem według zadania z premią. Gantt przez wiele lat...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.01.2012 Znaków /3 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między zleceniodawcą i usługodawcą

  Relacje pomiędzy zleceniodawcą a usługodawcą w outsourcingu można przedstawić na przykładzie klasyfikacji przedstawionej przez L. Blumberga [1]. Klasyfikacja ta odzwierciedla zależności pomiędzy założeniami dotyczącymi efektów wdrożenia outsourcingu, a potrzebami w zakresie ukształtowania relacji z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.01.2012 Znaków /12 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury kapitałowej

  Charakterystyka

  Kapitał jest podstawowym pojęciem ekonomii i nauk o przedsiębiorstwie. Najszerzej rozumianym jako dobra finansowe służące rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. W przedsiębiorstwie, kapitał powinien stanowić wartość, która w trakcie procesów gospodarczych jest stale...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /6 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury kapitałowej

  Charakterystyka

  Kapitał jest podstawowym pojęciem ekonomii i nauk o przedsiębiorstwie. Najszerzej rozumianym jako dobra finansowe służące rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. W przedsiębiorstwie, kapitał powinien stanowić wartość, która w trakcie procesów gospodarczych jest stale...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /6 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury kapitałowej

  Charakterystyka

  Kapitał jest podstawowym pojęciem ekonomii i nauk o przedsiębiorstwie. Najszerzej rozumianym jako dobra finansowe służące rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. W przedsiębiorstwie, kapitał powinien stanowić wartość, która w trakcie procesów gospodarczych jest stale...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /6 991

  praca w formacie txt

Do góry