Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Efektywność w kryteriach Polskiej Nagrody Jakości

  Charakterystyka PNJ

  Model Nagroda Jakości|Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Nagroda Jakości|Europejskiej Nagrody Jakości. Punktem wyjścia jest opracowanie samooceny przez organizacje zamierzające uczestniczyć w Konkursie wg określonych w regulaminie PNJ zasad. Samo jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /11 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Style komunikacji członków zespołu

  Charakterystyka

  Zespół projektowy składa się z ludzi o odmiennych, specygicznych cechach charakteru, osobowości i potrzebach. Poznanie członków zespołu i stylów komunikacyjnych jakimi się posługuja , poprawia skuteczność działania całego zespołu.

  Style komunikacji wg J. Luft i H. Ingram - Metoda...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja pracowników w zespole projektowym

  Charakterystyka

  Motywacja, a więc prosto ujmując - procesy lub czynniki, które powodują, iż ludzie działają bądź zachowują się w określony sposób, ma szczególne znaczenie, podczas prac zespołowych. Jest ona fundamentem problemu zarządzania projektami, ponieważ od stopnia zaangażowania pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /5 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komornik

  Charakterystyka

  Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego. Jest organem wykonawczym sądu, zobowiązanym do spełniania jego zaleceń (W. Siedlecki, Z. Świeboda 2003, s.70).

  Pełni [[czynności egzekucyjne[[ w sprawach cywilnych, z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja pracowników

  Charakterystyka

  MOTYWACJA to proces regulujący zachowania człowieka tak, aby można było osiągnąć określony wynik. Jest mechanizmem regulującym i uruchamiającym zachowanie danej osoby. To stan wewnętrznego napięcia dążący do działania w ściśle określonym kierunku, mający nieświadomy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /15 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Wybór dostawców usług

  Dotyczy wyboru usługodawców spośród jednostek, których umiejętności na podstawie wstępnej oceny odpowiadają w największym stopniu oczekiwaniom przyszłego zleceniodawcy. Na tym etapie powinny zostać opracowane kryteria wyboru, które będą odzwierciedlać przyczyny powierzenia im rozpatrywanych usług...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczony w systemie ubezpieczeń społecznych

  Definicja

  Ubezpieczony, to według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne podlegające jednemu z czterech typów ubezpieczeń - emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, bądź wypadkowemu.

  Ubezpieczeniom rentowym, emerytalnemu i chorobowemu podlegać można obligatoryjnie albo fakultatywnie, a w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczony w systemie ubezpieczeń społecznych

  Definicja

  Ubezpieczony, to według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne podlegające jednemu z czterech typów ubezpieczeń - emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, bądź wypadkowemu.

  Ubezpieczeniom rentowym, emerytalnemu i chorobowemu podlegać można obligatoryjnie albo fakultatywnie, a w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczony w systemie ubezpieczeń społecznych

  Definicja

  Ubezpieczony, to według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne podlegające jednemu z czterech typów ubezpieczeń - emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, bądź wypadkowemu.

  Ubezpieczeniom rentowym, emerytalnemu i chorobowemu podlegać można obligatoryjnie albo fakultatywnie, a w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo użytkowania wieczystego

  Charakterystyka

  Prawo użytkowania wieczystego (ang. right of perpetual usufruct) - zgodnie z art. 232 Kodeksu cywilnego to prawo polegające na oddaniu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miast, gruntów Skarbu Państwa położonych poza tymi granicami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt

Do góry