Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Komercyjny weksel inwestycyjno-terminowy

  Charakterystyka

  Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y) to papiery wartościowe przeznaczone dla dużych inwestorów. Są one odpowiednikiem emitowanych na rynkach zagranicznych bonów komercyjnych (Commercial Paper). Są oparte na prawie wekslowym. Ich wystawcą jest firma o mocnej pozycji i nienagannej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność przewoźnika

  Charakterystyka

  Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób

  Odpowiedzialność przewoźnika z tego tytułu występuje wtedy, gdy pasażer poniósł szkodę na skutek przedwczesnego odjazdu pojazdu. Z odpowiedzialności tej przewoźnik jest zwolniony...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność przewoźnika

  Charakterystyka

  Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób

  Odpowiedzialność przewoźnika z tego tytułu występuje wtedy, gdy pasażer poniósł szkodę na skutek przedwczesnego odjazdu pojazdu. Z odpowiedzialności tej przewoźnik jest zwolniony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści z wymiany

  Charakterystyka

  Korzyści z wymiany oznaczają wzrost możliwości produkcyjnych obydwu partnerów handlowych z wymiany międzynarodowej i stanowią wyjaśnienie przyczyn, dla których poszczególne kraje handlują ze sobą Milewski, 2003, s. 590.

  Korzyści z zagraniczny|handlu zagranicznego można wytłumaczyć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar odrzucenia

  Charakterystyka

  Obszarem odrzucenia statystyczna|hipotezy statystycznej jest taki zbiór liczb że jeżeli sprawdzian przyjmie wartość z tego zbioru, to hipotezę zerową odrzucimy.

  Obszar odrzucenia nazywa się też obszarem krytycznym, który wyznaczają punkty(wartości) krytyczne. Obszar krytyczny ustalany...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zrównoważonego rozwoju

  Geneza

  Szybki rozwój cywilizacji i postęp gospodarczy niosą za sobą wzrost poziomu życia społeczeństw. Jednak gwałtowna urbanizacja, wymykający się spod kontroli rozwój przemysłu czy też wdrażanie nowych technik i technologii ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ludzkości...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /27 597

  praca w formacie txt

Do góry