Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dywidenda

  Charakterystyka

  Dywidenda - jej pojęcie można ująć jako część zysku przedsiębiorstwa wykazanego w sprawozdaniu finansowym oraz przeznaczonego przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Dlatego też warunkiem wypłaty dywidendy przez przedsiębiorstwo jest nie tylko wypracowanie zysku w danym roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCM - Etap identyfikacji

  Charakterystyka

  Identyfikacja jest drugą fazą cyklu życia projektu, istotą jej jest identyfikowanie (utożsamianie) projektów zgodnych ze strategią i nieodłącznie związana jest z fazą oceny oraz audytu, gdyż podczas trwania całego cyklu należy sprawdzać czy problem jest nadal aktualny. Po etapie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt klienteli

  Charakterystyka

  Akcjonariusze podchodzą do polityki wypłaty dywidendy na dwa różne sposoby. Można ich podzielić na osoby, które cenią bieżące dochody, preferują więc, aby firma wypłacała wysoki procent od zysków. Są to na przykład osoby na emeryturze, fundusze finansujące uniwersytety, korporacje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rating

  Charakterystyka

  Rating jest pojęciem angielskojęzycznym, które przyjęło się powszechnie w nomenklaturze finansowej. Rating oznacza ocenę ryzyka kredytowego emitenta, lub proces przydzielenia owej oceny. Oceny ratingowe pogrupowane są w kilku kategoriach. Są one z reguły kombinacją liter, cyfr i znaków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura

  Charakterystyka

  Faktura stanowi dowód transakcji kupna-sprzedaży, wystawiony odbiorcy przez dostawce. Fakture wystawia sie nie póżniej niż siódmego dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjatek stanowi faktura zaliczkowa, którą wystawia sie nie póżniej niż siódmego dnia od dnia, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt

  Charakterystyka

  J.A.F. Stoner i Ch. Wankel definiując konflikt w organizacji widzą go jako <nowiki"spór dwóch osób lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub postrzeżeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /6 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt

  Charakterystyka

  J.A.F. Stoner i Ch. Wankel definiując konflikt w organizacji widzą go jako <nowiki"spór dwóch osób lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub postrzeżeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /6 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsetki

  Charakterystyka

  Odsetki to dla banku koszt pozyskania obcych kapitałów lub przychód z udostępnienia przez bank kapitału. Bank uzyskuje dochody odsetkowe netto (marże odsetkową), które są różnicą miedzy odsetkami płaconymi a odsetkami pobieranymi. Wysokość odsetek zależy od stopy procentowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologiczny aspekt informacji

  Charakterystyka

  Ogromny postęp techniczny w dziedzinach: elektroniki, informatyki i pokrewnych, zdaje się potwierdzać tzw. Moore'a, które mówi, że możliwości techniczne komputerów podwajają się co 18 miesięcy. Nic nie wskazuje na zahamowanie tego wykładniczego przyrostu możliwości, przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja

  Definicja

  Konkurencja - proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów.

  Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.01.2012 Znaków /3 447

  praca w formacie txt

Do góry