Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  W jakim celu stosuje się w praktyce uśrednianie wartości pewnej cechy

  Dzięki  średniej możemy sprawdzić, czy dana wartość cechy jest względnie większa czy mniejsza niż w reszcie  populacji tzn. Jeżeli jakaś wartość jest powyżej  średniej to jest mniej wartości większych w populacji, a więcej  mniejszych.

  Średnia pozwala także przewidzieć najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podać dwa przykłady cech w rozkładzie dwumianowym

  •  5 prób trafienia w tarczę

  •  10 prób wyciągnięcia czarnej kuli z urny zawierającej kule czarne i białe (ze zwracaniem)

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podać dwa przykłady cech w rozkładzie normalnym

  •  Waga  oraz wzrost osobników jednorodnych populacji ludzkich lub zwierzęcych.

  •  Plon na jednakowych poletkach doświadczalnych.

  •  Wynik osiągany w biegu na 100m

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podać przynajmniej trzy nazwy rozkładów cech i jakiego typu są to cechy

  Rozkłady cech skokowych:

  1. Rozkład zero – jedynkowy 

  2. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)

  3. Rozkład Poissona

  Rozkłady cech ciągłych:

  4. Rozkład normalny jedno i dwu wymiarowy

  5. Rozkład jednostajny

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymienić typy cech i podać po jednym przykładzie

  Cechy jakościowe (opisowe, niemierzalne)  przyjmujące wartości nie będące liczbami, np.: kolor włosów, płeć,  smakowitość, pochodzenie społeczne.

  Cechy ilościowe (mierzalne): np.: wzrost (w centymetrach), wiek (w latach), zarobek (w złotówkach)

  Cechy skokowe : np.: liczba studentów w grupie

  Cechy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? – podać przykłady każdej z nich

  Cecha ilościowa :

  skokowa – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich cecha ta też  jest nazywana dyskretną,

  przykład: ilość bakterii, pracowników, pasażerów.

  ciągła – przyjmująca wartości z pewnego  przedziału liczbowego

  przykład: wzrost, waga...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia FLASH

  Charakterystyka

  FLASH jest to technologia do tworzenia zaawansowanych animacji komputerowych na zasadzie klatek kluczowych, a następnie jej implementacji do języka programowania ActionScript, który nadaje animacjom interaktywność. Jej główne cechy to:

  Flash wykorzystuje grafikę wektorową, która...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia FLASH

  Charakterystyka

  FLASH jest to technologia do tworzenia zaawansowanych animacji komputerowych na zasadzie klatek kluczowych, a następnie jej implementacji do języka programowania ActionScript, który nadaje animacjom interaktywność. Jej główne cechy to:

  Flash wykorzystuje grafikę wektorową, która...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso akceptacyjne

  Charakterystyka

  Inkaso akceptacyjne (ang. acceptance collection) - inkaso, którego realizacja polega na wydaniu przez bank przedmiotu inkasa płatnikowi, w zamian za zabezpieczenie zapłaty poprzez dokonanie przez płatnika akceptu traty terminowej.

  Inkaso dokumentowe akceptacyjne - z instrukcją "dokumenty w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksandr Aleksandrowicz Bogdanow

  Aleksandr Aleksandrowicz Bogdanow (1873 - 1928) to przedstawiciel nurtu uniwersalistycznego. Po Rewolucji Październikowej wydał I tom dzieła pod tytułem "Tektologia". Nazwę tę tłumaczył jako naukę o strukturze przedmiotów złożonych, a więc także jako naukę o organizacji. Badając rozmaite systemy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /3 266

  praca w formacie txt

Do góry