Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Popyt utajony

   Popyt utajony; wielu konsumentów może ujawniać silną potrzebę. której żaden istniejący produkt nie jest w stanie zaspokoić. Silny popyt utajony istnieje na nieszkodliwe dla zdrowia papierosy, bezpieczne sąsiedztwo i bardziej oszczędne samochody. Zadanie marketingu polega na dokonaniu pomiaru...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak popytu

  Brak popytu; konsumenci stanowiący cel działań mogą być niezainteresowani produktem lub obojętni wobec niego. Farmerzy mogą nie być zainteresowani nową metodą prowadzenia gospodarstwa rolnego, a studenci uniwersytetu kursami nauki języków obcych. Zadaniem marketingu jest znalezienie sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt negatywny

  Popyt negatywny; rynek znajduje się w stanie popytu negatywnego jeśli duża jego część nic akceptuje produktu i może nawet zapłacić pewną cenę, aby go uniknąć. Ludzie odczuwają negatywny popyt na poddanie się szczepieniom, wizyty u dentysty, wszelkiego typu operacje chirurgiczne. Pracodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie marketingowe

  Prowadzenie procesów wymiany wymaga znacznego wkładu pracy i umiejętności. Zarządzanie marketingowe ma miejsce wówczas, gdy przynajmniej jedna strona przyszłej wymiany określa cele i środki osiągnięcia pożądanych reakcji drugiej strony. My będziemy używać definicji zarządzania marketingowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing i uczestnicy rynku (oferenci)

  Pojęcie rynków przybliża nas do pojęcia marketingu. Marketing oznacza działanie ludzkie w związku z rynkiem. Marketing oznacza zajmowanie się rynkami w celu urzeczywistnienia potencjalnej wymiany, mogącej zaspokoić ludzkie potrzeby i pragnienia.

  Jeżeli jedna ze stron bardziej aktywnie stara się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

  Pierwotnie pojęcie rynek oznaczało miejsce, gdzie zbierali się nabywcy i sprzedawcy, aby dokonać wymiany swoich towarów (np. ry nek małego miasteczka). Ekonomiści pojęcie tynku odnoszą do zbioru nabywców i sprzedających, którzy dokonują transakcji określonego produktu lub klasy produktu, stąd w ięc...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana, transakcje i związki

  Fakt posiadania przez ludzi potrzeb i pragnień oraz dokonywania oceny wartości produktów nie oddaje w pełni istoty marketingu. Marketing pojawia się, gdy ludzie decydują się na zaspokojenie swoich potrzeb i pragnień poprzez wymianę. Wymiana jest jednym z czterech sposobów zdobywania produktów.

  Pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /8 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość, cena i zadowolenie

  W jaki sposób konsumenci dokonują wyboru wśród wielu produktów zdolnych zaspokoić daną potrzebę? Załóżmy, że Tom Jones dojeżdża codziennie 5 kilometrów do pracy. Tę potrzebę może zaspokoić kilka produktów: wrotki, rower, motocykl, samochód, taksówka i autobus. Te możliwości składają się na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty

  Ludzie zaspokajają swoje potrzeby i pragnienia za pomocą towarów i usług. Terminu produkty będziemy używać dla określenia zarówno towarów jak i usług. Produkt zdefiniujemy jako to. co można zaoferować w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia. Znaczenie produktów fizycznych leży nie tyle w ich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby, pragnienia i popyt

  Myślenie marketingowe rozpoczyna się w momencie uświadomienia sobie istnienia ludzkich potrzeb i pragnień. Ludzie, aby przeżyć potrzebują jedzenia, powietrza, ubrania i schronienia. Roza tym odczuwają siln;j potrzebę odpoczynku, nauki i innych usług. Mają silne preferencje odnośnie określonych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 378

  praca w formacie txt

Do góry