Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Osip Arkadiewicz Jermański

  Osip Arkadiewicz Jermański - rosyjski pionier o sławie światowej, urodzony w Rosji. Był on znanym ekonomistą, specjalizującym się w problematyce naukowej organizacji pracy. W 80-tych latach XIX w. rozpoczął działalność w rosyjskim ruchu rewolucyjnym. Owa działalność spowodowała aresztowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka sekretna

  Charakterystyka

  Spółka sekretna to jedna z trzech form umów o stowarzyszeniu się przedsiębiorstw.

  Przybiera ona formę odrębnego niezarejestrowanego podmiotu, należącego do partnerów handlowych. Jego celem jest realizacja tajnych operacji i przedsięwzięć, mających na celu np. rozproszenie kosztów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka sekretna

  Charakterystyka

  Spółka sekretna to jedna z trzech form umów o stowarzyszeniu się przedsiębiorstw.

  Przybiera ona formę odrębnego niezarejestrowanego podmiotu, należącego do partnerów handlowych. Jego celem jest realizacja tajnych operacji i przedsięwzięć, mających na celu np. rozproszenie kosztów i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja długości serii produkcji

  Charakterystyka

  Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys gospodarczy

  Charakterystyka

  Za najważniejsze i najgroźniejsze dla gospodarki zakłócenia (kryzysy_ uważa się tzw. szoki ekonomiczne i inflację. Ich wyeliminowanie pozwala wszystkim podmiotom na funkcjonowanie w ustabilizowanym środowisku gospodarczym, ułatwiającym decyzji o długofalowym zasięgu.

  Skutki...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurs akcji

  Definicja

  Kurs akcji to jej cena wyrażona najczęściej w jednostkach pieniężnych. Na warszawskiej GPW S.A kurs akcji określa się w złotych, choć regulamin giełdy dopuszcza również wyznaczanie kursu akcji w EUR lub USD.

  Jak cena każdego innego dobra, produktu czy usługi, tak i cena (kurs) akcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Informacyjne wspomaganie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w istotny sposób przyczynia się do jego rozwoju. Szczególne znaczenie ma tutaj wykorzystanie technik zarządzania wiedzą do celów analizy strategicznej oraz planowania strategicznego.

  <googlegfakm</google

  Dziedziny zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów standardowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów standardowych direct standard costing system – jest to „pomiar, ujęcie i uwidocznienie w ewidencji oraz wykazanie w sprawozdaniu finansowym operacji gospodarczych oraz ich rzeczowych efektów, związanych z realizacją gospodarczego celu działalności danej jednostki”...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /4 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peter Drucker

  Życiorys

  Peter Drucker urodził się na przedmieściach Wiednia w 1909 roku (zm. 2005). Jego dom rodzinny był miejscem spotkań intelektualistów, naukowców i wysokich urzędników państwowych (np. Schumpeter, Mises, Hayek). W latach 20. przeprowadził się do Niemiec, gdzie na Uniwersytecie Hamburskim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda kosztów minimalnych

  Metoda minimalnych kosztów jest jedną z metod służącą do obliczania optymalnej wielkości partii produkcyjnej. Metoda ta wykorzystuje technikę graficzną lub analityczną. Obie te techniki wykorzystują takie same założenia odnoszące się do kształtowania składników jednostkowego kosztu produkcji. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt

Do góry