Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA KASOWA

  Jest najdawniejszym elementem ewidencji księgowej. Wymuszała ona systematyczną rejestrację przychodów i rozchodów środków pieniężnych, umożliwiała więc kontrolę stanu tych aktywów w dowolnym momencie, zgodnie z procedurą:

  stan początkowy + przychody - rozchody = stan końcowy

  W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDARZENIA GOSPODARCZE

  To wszelkie fakty, zjawiska występujące w jednostce gospodarującej związane z realizacją przyjętych przez nią zadań. Ogół z.g. rachunkowość dzieli na dwie grupy:

  1) zdarzenia wywołujące zmiany w majątku podmiotu - tzw. operacje gospodarcze, np. wypłata wynagrodzeń pracownikom, spłata kredytu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY RACHUNKOWOŚCI

  Wiarygodność informacji dostarczanych przez rachunkowość musi być niepodważalna: rachunkowość ma za zadanie chronić interesy majątkowe i podatkowe właścicieli i otoczenia jednostki i umożliwiać uzyskiwanie jej prawdziwego i użytecznego dla nich obrazu. Doprowadziło to do ciągle doskonalonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

  Wiąże się z tym, że sprawozdania finansowe sporządza się zwykle przy założeniu, że jednostka jest w stanie i ma zamiar kontynuować swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Takie założenie nie może być sprzeczne z aktualnym stanem prawnym jednostki (np. faktem postawienia jej w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY URUCHAMIANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Zasady te wpływają na system rachunkowości. Są one wynikiem powiązania danej jednostki organizacyjnej z budżetem państwa lub budżetem jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce powiązanie to realizuje się w dwojakiej formie: budżetowania brutto lub budżetowania netto.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA MEMORIAŁOWA

  Accural basis assumption, oznacza, że w księgach rachunkowych każdej jednostki ujmowane są wszystkie operacje, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Przestrzeganie z.m. pozwala uniknąć subiektywizmu w decyzjach dotyczących momentu wystąpienia zmian majątkowych wywołanych działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASIŁEK CHOROBOWY

  Świadczenie pieniężne przysługujące osobom objętym ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa. Prawo do z.ch. nabywa ubezpieczony: 1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu; 2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY

  Prudence, polega na rozważnej wycenie wielu kategorii majątkowych jednostki przy ich ujawnianiu w sprawozdaniach finansowych. Zakłada ona „pesymistyczny” sposób oszacowywania wartości tych kategorii, co oznacza w szczególności, że: 1) wykazywane są tylko zyski zrealizowane na datę bilansu; 2) przewidywane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W AUTOMATYZACJI BIURA

  Do systemów wykorzystywanych w automatyzacji biura można zaliczyć: edytory tekstów, komputerowe składy tekstów, arkusze kalkulacyjne, proste bazy danych (katalogi), bazy danych, harmonogramy, pocztę elektroniczną, biblioteki dokumentów, programy automatyzacji obiegu dokumentów, oprogramowanie do obsługi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PODWÓJNEGO ZAPISU

  Zasada podwójnego księgowania, tradycyjnie określa sposób rejestracji zdarzenia gospodarczego i jest jednym z wielu atrybutów formalnego języka opisu rachunkowości.

  W całej historii rozwoju rachunkowości można znaleźć wspólne dla różnych doktryn i zastosowań praktycznych sformalizowane prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /6 010

  praca w formacie txt

Do góry