Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Karta projektu

  Charakterystyka

  Karta projektu to podstawowy dokument oferty projektowej. Zawiera ona wszelkie istotne informacje dotyczące projektu. Kierownik projektu, sponsor oraz klient powinni zaakceptować kartę projektu. Stanowi ona podstawę do późniejszych roszczeń. Karta powinna zawierać co najmniej:

  omówienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.02.2012 Znaków /3 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System

  Charakterystyka

  W literaturze przez pojęcie systemu rozumie się celowo określony zbiór elementów i zbiór sprzężeń między nimi, które wspólnie określają cechy całości. Definiowanie systemu polega na wyodrębnieniu: elementów otoczenia systemu, istotnych sprzężeń między elementami systemu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka rotacyjna

  Charakterystyka

  Spółka rotacyjna jest to jednostka prawna zlokalizowana i podlegająca opodatkowaniu w państwie, gdzie obowiązuje niska stopa podatkowa. Prowadzenie działalności w postaci spółki rotacyjnej jest znane od dawna, zakazane, jednak coraz częściej praktykowane. Wykorzystanie spółki rotacyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy towarów w systemie logistycznym

  Charakterystyka

  Towary w postaci nabywanych surowców, materiałów, a także półproduktów pochodzących od dostawców wyróżniane są obok ludzi, energii i informacji wśród elementów zasilania na wejściu do logistyczny przedsiębiorstwa|systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Działalność logistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy towarów w systemie logistycznym

  Charakterystyka

  Towary w postaci nabywanych surowców, materiałów, a także półproduktów pochodzących od dostawców wyróżniane są obok ludzi, energii i informacji wśród elementów zasilania na wejściu do logistyczny przedsiębiorstwa|systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Działalność logistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy towarów w systemie logistycznym

  Charakterystyka

  Towary w postaci nabywanych surowców, materiałów, a także półproduktów pochodzących od dostawców wyróżniane są obok ludzi, energii i informacji wśród elementów zasilania na wejściu do logistyczny przedsiębiorstwa|systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Działalność logistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NYSE

  Charakterystyka

  New York Stock Exchange (NYSE) to największy na świecie rynek wartościowe|papierów wartościowych pod względem wartości notowanych akcji oraz liczby dokonywanych operacji. Bywa również określana mianem Big Board.

  Najważniejsze daty

  1792 - założenie przez 24 brokerów pierwszej w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota komunikowania

  Charakterystyka

  Komunikacji nie da się uniknąć, ani ominąć we współczesnym świecie. Komunikujemy się z innymi a także z samym sobą poprzez rozmyślanie. Istnienie człowieka nie jest możliwe bez mówienia, pisania słów, używania gestów. Jest ona różnie pojmowana, chociaż wszyscy zgadzają się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces decyzyjny w Unii europejskiej

  Charakterystyka

  Organy Europejska|Unii Europejskiej mogą wydawać pięć rodzajów uchwał a jedną z nich są decyzje. Decyzje obowiązują określonych adresatów WE oraz Euratomu, decyzje indywidualne zaś obowiązywały adresatów EWWiS.

  Adresaci decyzji

  Adresatami mogą być państwa członkowskie, jak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wariancja

  Charakterystyka

  '

  Wariancja mierzy średni "rozrzut" wartości zmiennej losowej od jej wartości średniej. Wariancję zmiennej losowej <mathX\;</math oznaczamy jako <math D^2 (X)\; </math, dana jest ona wzorem :<mathD^2 (X)=E[1]\;</math

  gdzie:

  <mathE[2]\;</math- to wartość oczekiwana zmiennej losowej A...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /1 428

  praca w formacie txt

Do góry