Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  oligopol zróżnicowany

  zróżnicowany oligopol składa się z kilku przedsiębiorstw, produkującyc h częściowo zróżnicowany produkt (samochody, aparaty fotograficzne, itp.). Zróżnicowanie może dotyczyć poziomu jakości, szczególnych cech. stylu lub serwisu. Każda z firm stara się zostać liderem w jednym z przedstawionych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czysty oligopol

  czysty oligopol składa się z kilku prze-siębiorstw. produkujących w zasadzie ten sam produkt (benzynę, stal. itp.). Przedsiębiorstwo nie może więc ustalić ceny swoich wyrobów na poziomie wyższym od rynkowego, chyba że jest w stanie zróżnicować poziom swoich usług. Jeśli nie jest to możliwe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czysty monopol

  czysty monopol występuje wtedy. gdy jedna firma dostarcza cała produkcję dóbr lub usług w danym kraju lub na danym obszarze (poczta, gazociągi miejskie). Monopol tego typu może być konsekwencja rozporządzenia prawnego, patentu, licencji, korzyści skali lub innych czynników. Monopolista nie poddany...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARIERY WEJŚCIA I MOBILNOŚCI

  Najlepiej byłoby, gdyby przedsiębiorstwa mogły wchodzić bez żadnych ograniczeń do tych gałęzi, które wykazują nadzwyczajne zyski. Ich wejście zwiększyłoby produkcję danej gałęzi, a tym samym sprowadziłoby zyski do poziomu przeciętnego w gospodarce. W długim okresie, łatwość wejścia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęziowy wymiar konkurencji

  Gałąź definiujemy jako grupę firm. które oferują produkt lub pewną kategorię produktów wzajemnie substytucyjnych. Mówimy więc o przemyśle samochodowym, naftowym, farmaceuty cznym, itd. Dla ekonomistów ..bliskie substytuty" to produkty charakteryzujące się wysoką, mieszaną elastycznością cenową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA DZIAŁANIA

  Na tym etapie nabywca ocenia rezultaty współpracy z konkretnym dostawcą. Używa się do tego trzech metod. Nabywca może skontaktować się z ostatecznym użytkownikiem produktu i popro-sic go o ocenę dostawcy. Nabywca może ocenić dostawce używając metody ..ważonych" punktów (weighted point method)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE TYPOWEGO ZAMÓWIENIA

  W dalszej kolejności nabywca przygotowuje wspólnie z wybrany m dostawcą (dostawcami) ostateczne zamówienie, określając warunki techniczne, wielkość zamówienia, oczekiwany termin dostawy, zasady zwrotów, gwarancję, itd. W przypadku towarów niezbędnych dla utrzymania ruchu, napraw i eksploatacji, nabywcy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBRANIE OFERT

  Nabywca zaprasza teraz w y branych dostawców do przedstawienia ofert. Niektórzy z nich przyślą tylko katalog lub przedstawiciela handlowego. Kiedy produkt jest złożony albo kosztowny nabywca wymaga szczegółowej pisemnej propozycji od każdego potencjalnego dostawcy. Nabywca eliminuje na tym etapie część...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSZUKIWANIE DOSTAWCY

  Następnie nabywca próbuje określić najbardziej odpowiednich sprzedawców. Przegląda katalogi handlowe, przeszukuje rejestry komputerowe, ogląda reklamy, uczestniczy w targach i pokazach handlowych lub dzwoni do innych przedsiębiorstw prosząc o zarekomendowanie jakiegoś sprzedawcy.' Zadaniem dostawcy jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE CECH PRODUKTU

  Przedsiębiorstwo dokonujące zakupu określa następnie techniczną specyfikację produktu. Tworzy się zespół inżynierów odpowiedzialny za analizę wartości produktu. Analiza wartości produktu jest sposobem redukcji kosztów, w którym analizuje sie dokładnie poszczególne komponenty i określa, czy mogą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt

Do góry