Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Stosowanie megamarketingu przy wchodzeniu na rynki blokowane

  Chęć prowadzenia interesów na określonym rynku lub w określonym kraju nie jest równoznaczna z pozwoleniem działania tam na rozsądnych warunkach. Wejście na rynki blokowane wymaga zastosowania megamarketingu definiowanego jako strategiczna koordynacja umiejętności ekonomicznych, psychologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANY INWAZJI SEGMENT PO SEGMENCIE

  Nawet jeżeli firma planuje przejść do supersegmentu. rozsądnie jest najpierw wejść do jednego segmentu, a plan ekspansji zachować w tajemnicy. Konkurenci nie powinni wiedzieć, do jakiego segmentu firma przesunie się w dalszej kolejności. Ta sytuacja jest przedstawiona na Rysunku 11-12. Trzy firmy A. B...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy wyboru celów rynkowych

  Definiowanie rynku docelowego wywołuje czasami kontrowersje i niepokój. Problemy te powstają zwykle przy obieraniu za cel swoich działań, konsumentów szczególnie podatnych na nie lub gorzej sytuowanych i kierowaniu do nich oferty produktów budzących kontrowersje lub potencjalnie szkodliwych.

  Przez wiele...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECJALIZACJA PRODuKTOWA

  W tym przypadku firma koncentruje się na wytwarzaniu pewnego produktu, który sprzedaje na kilku segmentach. Przykładem może być producent mikroskopem-, który sprzedaje mikroskopy do laboratoriów uniwersyteckich, rządowych i komercyjnych. Firma jest w stanie wytwarzać różne mikroskopy dla różnych grup...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECJALIZACJA RYNKOWA

  W tym przypadku firma koncentruje się na obsługiwaniu wielu potrzeb określonej grupy klientów. Za przykład mogłaby służyć firma, która dostarcza szereg produktów dla laboratoriów uniwersyteckich, na przykład mikroskopy, oscyloskopy, palniki bunsenowskie, retorty chemiczne. Firma zdobywa dobrą opinię...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców

  zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców: segment jest nieatrakcyjny, jeżeli dostawcy przedsiębiorstwa są w stanie podnieść ceny lub obniżyć jakość lub ilość dostarczanych towarów i usług. Dostawcy są silni, gdy rośnie stopień ich koncentracji lub zorganizowania, gdy istnieje niewiele...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zagrożenie wzrostem siły przetargowej nabywców

  zagrożenie wzrostem siły przetargowej nabywców: segment jest nieatrakcyjny, jeżeli nabywcy posiadają silną bądź rosnącą siłę przetargową. Będą oni próbowali obniżyć ceny, żądać lepszej jakości lub serwisu oraz przeciwstawiać sobie konkurentów - wszystko kosztem zysków ności sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie profilu segmentu rynku konsumentów

  Każdy segment rynku konsumentów, będący w polu zainteresowań przedsiębiorstwa powinien być wyprofilowany bardziej szczegółowo. Musimy uwzględnić dalsze cechy opisujące segment, takie jak cechy demograficzne, cechy psychograficzne, sposoby reakcji konsumentów na środki strategii marketingowej, postawy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie i wybór rynków docelowych

  Faza gotowości nabywcy. Rynek składa się z ludzi znajdujących się w różnych fazach gotowości do nabycia produktu. Część ludzi nie jest świadoma istnienia produktu, część jest jego świadoma, jedni są o nim poinformowani, inni wykazują tylko zainteresowanie, są tacy co pragnęliby posiadać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik (intensywność) użytkowania

  Rynki mogą być również poddane segmentacji na grupy użytkowników „okazjonalnych", „średnich" i „intensywnych". „Intensywni" użytkownicy stanowią często małą część rynku, lecz mają wysoki udział w ogólnej konsumpcji. Niektóre dane na temat wskaźników użytkowania dla popularnych produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt

Do góry