Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przekazywanie informacji o pozycjonowaniu przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwo musi nie tylko opracować wyraźną strategie pozycjonowania, ale także skutecznie przekazać informacje o niej odbiorcom. Przypuśćmy, że wybierze ono strategie opartą na kryterium .najlepszy pod względem jakości". Informacje o jakości są przekazywane za pomocą fizycznych znaków i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylemat rozwoju nowego produktu

  W warunkach ostrej konkurencji na większości rynków, przedsiębiorstwa, które nie zdołają stworzyć nowych produktów, wystawiają się na wielkie ryzyko. Posiadane przez nie produkty nie są odporne na zmiany potrzeb i gustów konsumentów, na nowe technologie, krótsze cykle życia produktów i na zwiększoną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie parków wypoczynku i rozrywki przy wykorzystaniu map percepcji

  Załóżmy, że przedsiębiorstwo tworzące parki wypoczynku i rozry wki chce założyć nowy park na obszarze Los Angeles. Celem jest przyciągnięcie turystów, którzy przyjeżdżają tu. by zobaczyć Disneyland i inne atrakcje turystyczne. Obecnie na tym terenie działa siedem parków wypoczynku i rozrywki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /4 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ile różnic promować?

  Wiele osób zajmujących się marketingiem sądzi, że na rynku docelowym należy promować tylko jedną cechę. Rosser Reeves twierdzi, że dla każdej marki przedsiębiorstwo powinno tworzyć jedną w swoim rodzaju propozycję sprzedaży (nniąiie selling proposition -t SP) i konsekwentnie się jej trzymać.9...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUKOWANE I AUDIOWIZUALNE ŚRODKI PRZEKAZU

  Wybrane symbole muszą być włączone w reklamy, kształtujące tożsamość przedsiębiorstwa lub marki. Reklamy powinny przekazywać coś wyróżniającego, na przykład historyjkę, nastrój lub informację o wartości użytkowej. Informacja la powinna być powielana także w innych publikacjach. jak:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie strategii pozycjonowania

  Z dotychczasowych rozważań wynika, że każde przedsiębiorstwo lub marka mogą podlegać różnicowaniu. Nie istnieje nic takiego, jak jednolity produkt. Przedsiębiorstwo powinno zawsze dążyć do przekształcenia niezróżnicowanego produktu w zróżnicowaną ofertę. Dermot Dunphy. jeden z członków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turbomarketing: krótki czas reakcji jako narzędzie walki konkurencyjnej

  Przedsiębiorstwo może próbować stworzyć przewagę konkurencyjną czterema sposobami. Może zaproponować lepszą, nowszą, tańszą lub szybciej realizowaną ofertę. Niektóre sprytnie działające przedsiębiorstwa stawiają na szybkość. Stają sie tak zwanymi ..turhomarketerami" (turbomarketers)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /4 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOŻSAMOŚĆ A IMAGE

  Budowanie tożsamości marki, która osiąga sukces, nie przychodzi samo lecz jest efektem świadomego działania. Elementami tworzenia tożsamości są: nazwy, logo, symłx)le, atmosfera i wydarzenia. Należy mieć nadzieję, że działania te doprowadzą do stworzenia oczekiwanego image marki. Ale istotne jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie ze względu na personel

  Przedsiębiorstwa mogą uzyskać silną przewagę konkurencyjną poprzez zatrudnianie i szkolenie lepszych pracowników. Znana jest powszechnie uroda i wdzięk personelu pokładowego Singapore Airlines. Osoby zatrudnione w barach McDonalda cechuje uprzejmość, w IBM wszyscy wyglądają na profesjonalistów, a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI KONSULTINGOWE

  Odnoszą się do oferowanych przez sprzedającego bezpłatnie lub za opłatą danych, systemów informatycznych i usług doradztwa. Na przykład, korporacja McKesson - wielki hurtownik leków, pomaga 12 000 niezależnym, współpracującym z nim aptekom, w stworzeniu własnego systemu rachunkowości i kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt

Do góry