Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  SZACOWANIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KUPOWANYCH CZYSTO

  Dla często nabywanego nowego produktu, sprzedający musi oszacować wielkość sprzedaży zw iązanej z powtarzaniem zakupów, jak i sprzedaży dokonywanej po raz. pierwszy. W y nika to z faktu, że w artość jednostkowa często nabywanych produktów jest niska, i że ponow ne zakupy następują wkrótce po...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój strategii marketingowej

  Kolejnym zadaniem menedżera ds. nowego produktu jest opracowanie planu strategii marketingowej w celu wprowadzenia tego produktu na rynek. W kolejnych stadiach, strategia ta będzie podlegać dalszym udoskonaleniom.

  Plan strategii marketingowej składa się z trzech części. Pierwsza część określa w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie analizy połączonej dla pomiaru preferencji odbiorców

  Preferencje odbiorców wobec alternatywnych koncepcji produktu można zmierzyć za pomocą coraz bardziej popularnej techniki zwanej analizą połączoną (eonjoint analysis). Jest to metoda stosowana do określania stopnia użyteczności, przypisywanego przez konsumentów różnym poziomom atrybutów produktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój prototypów dla testowania koncepcji produktu przy zastosowaniu stereolitografii i rzeczywistości w irtualnej

  Testowanie koncepcji produktu jest rym bardziej niezawodne. im bardziej przypomina ona produkt finalny lub rzeczywiste zdarzenie. Obecnie, dzięki zastosowaniu techniki znanej jako trójwymiarowa „stereolitografia" drukarska, każde przedsiębiorstwo jest w stanie stworzyć trójwymiarowy model produktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /4 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój koncepcji produktu

  Rozwój koncepcji produktu zilustrujemy na następującym przykładzie. W dużym przedsiębiorstwie przetwórczym przemysłu spożywczego powstaje pomysł na produkcję proszku, który będzie dodawany do mleka w celu zwiększenia jego wartości odżywczych i smakowych. Jest to pewien pomysł na produkt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła pomysłów na nowy produkt

  Pomysły na nowy produkt mogą pochodzić z wielu źródeł: od klientów, naukowców, konkurentów, pracowników, uczestników kanałów dystrybucji i zarządu.

  Zgodnie z koncepcją marketingową, logicznym punktem rozpoczęcia poszukiwań pomysłów na nowy produkt są potrzeby i wymagania nabywców. Ilippel wykazał...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /5 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście przedsiębiorstwa 3M do innowacji

  Niektóre przedsiębiorstwa zdobyły niezwykła reputację za nieustanne i uwieńczone sukcesem wprowadzanie innowacji. Na czele tego rankingu stawia się zwykle przedsiębiorstwo 3M. które ma swoją siedzibę w Minneapolis. jest to producent ponad 60 000 produktów obejmujących: papier ścierny, przylepce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Równoczesny" rozwój produktu: szybsze wprowadzanie lepszych produktów na rynek

  Philips, wielkie holenderskie przedsiębiorstwo oferujące elektroniczne produkty konsumpcyjne, wprowadziło na rynek pierwszy magnetowid w 1972 roku, zyskując trzyletnią przewagę nad konkurentami japońskimi. Ale w ciągu siedmiu lat, które Philips poświęcił na rozwój magnetowidów drugiej generacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /9 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywne rozwiązania organizacyjne

  Zarząd przedsiębiorstwa jest ostatecznie odpowiedzialny za sukces firmy w zakresie innowacji. Jego członkowie nie mogą tylko wymagać od kierownika ds. nowego prwluktu. aby przychodził do nich ze wspaniałymi pomysłami. To oni są odpowiedzialni za określenie sfery działania i klasy produktu w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe czynniki decydujące o udanym wprowadzeniu nowych produktów na rynek

  Ponieważ wskaźnik niepowodzeń przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów jest wysoki, przedsiębiorstwa próbują określić, w jaki sposób można ograniczyć przypadkowość sukcesu. Jednym ze sposobów postępowania jest identyfikacja nowych produktów, które osiągnęły sukces i ustalenie wspólnych dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 110

  praca w formacie txt

Do góry