Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Testowanie rynku produktów przemysłowych

  Produkty przemysłowe mogą także być przedmiotem testowania na rynku, przy czym sposoby testowania są różne dla różny ch typów produktów. Drogie towary przemysłowe i nowe technologie będą poddawane tzw. badaniom Alpha i Beta. Testowanie Alpha odnosi się do badania produktów wewnątrz przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNKI PRÓBNE

  Badania prowadzone na rynkach próbnych są najbardziej zaawansowanym sposobem testowania nowego produktu konsumpcyjnego. w warunkach zbliżonych do rzeczywiście istniejących. przy wprowadzaniu produktu na pełną skalę. Przedsiębiorstwo zwykle współpracuje z zewnętrzną agencją badawczą. nad ustaleniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /7 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLOWANE TESTY RYNKOWE

  Szereg agencji badawczych zarządza panelem sklepów, skłonnych do prowadzenia nowych produktów za opłatą. Przedsiębiorstwo, posiadające nowy produkt, określa liczbę i lokalizację sklepów, które pragnie poddać badaniu. Agencja prowadząca badanie, dostarcza produkt do współpracujących sklepów i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMULOWANE TESTY MARKETINGOWE

  Symulowane testy marketingowe wymagają znalezienia od 30 do i() odpowiednich osób robiących zakupy (w centrum handlowym lub gdzie indziej) i zadania im pytań doty czących znajomości marek i preferencji w odniesieniu do konkretnej klasy produktów. Osoby te są następnie zapraszane na krotki przegląd...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE FLUKTUACJI SPRZEDAŻY

  W badaniach fluktuacji sprzedaży, konsumentom, którzy otrzymują bezpłatnie produkt do wypróbowania, ponownie oferuje sie dany produkt lub produkt konkurenta po nieco obniżonej cenie. Produkt może być im ponownie oferowany od trzech do pięciu razy (nasilenie sprzedaży): przedsiębiorstwo odnotowuje. ilu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie rynku

  Przypuśćmy, że konsumentowi zostaną pokazane trzy obiekty: A, 13 i C. Mogą to być trzy samochody, reklamy lub nazwiska polityków. Dla pomiaru indywidualnych preferencji dotyczących tych obiektów możliwe są trzy metody: zwykłego uszeregowania, porównywania par obiektów oraz klasyfikacji przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komercjalizacja produktu

  Testowanie rynku na ogół dostarcza kierownictwu wystarczającej ilości informacji do podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek, jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na komercjalizację, to będzie musiało ponieść największe koszty: zawrzeć kontrakt na produkcję i budowę lub wy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój produktu

  Stworzenie udanego prototypu może zająć kilka dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat. Zaprojektowanie nowego typu samolotu wymaga kilku lat pracy. Nawet opracowanie nowej formuły smakowej może jednak zabrać sporo czasu. Na przykład, Maxwell House, oddział General Foods odkrył, że konsumenci oczekują...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szacowanie kosztów i zysków

  Po przygotowaniu prognozy sprzedaży, kierow nictwo może oszacować spodziewane koszty i zyski przedsięwzięcia. Koszty oszacowywane są przez działy: badań i rozwoju, produkcji, marketingu i finansowy. W Tabeli 13-3 przedstawione zostały przewidywane, w okresie pięciu lat. w ielkości sprzedaży, kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /6 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szacowanie wielkości sprzedaży

  Kierownictwo musi ustalić czy sprzedaż l^ędzie dostatecznie wysoka, aby zapewnić odpowiedni zysk. Metody szacowania wielkości sprzedaży zależą od tego czy produkt ten jest nabywany jeden raz. kupowany rzadko, czy też jest produktem nabywanym często. Sprzedaż rośnie na początku, osiąga maksimum, a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt

Do góry