Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Międzynarodowy cykl życia produktu

  Zjawisko międzynarodowego cyklu życia produktu jest jednym z czynników wyjaśniających przyczyny zainteresowania przedsiębiorstw krajowych rozwojem rynków zagranicznych. Według Wellsa: „Wiele produktów podlega cyklowi handlowemu, w którym Stany Zjednoczone są początkowo eksporterem, polem tracą swoje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu

  Cykl życia produktu (CŻP) jest ważnym pojęciem marketingowym umożliwiającym wgląd w dynamikę konkurencyjną produktu. Równocześnie może ono prowadzać w błąd. jeżeli nie zostanie właściwie wykorzystane. Aby w pełni zrozumieć CŻP. wyjaśnione zostanie najpierw macierzyste wobec niego pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popytowo-technologiczny cykl życia

  Myślenie marketingowe nie powinno zaczynać się od produktu lub nawet klasy produktu, ale raczej od potrzeby. Dany produkt jest tylko jednym z wielu rozwiązań umożliwiających zaspokojenie danej potrzeby. Na przykład, ludzie zawsze odczuwali potrzebę umiejętności liczenia i potrzeba ta nasilała się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy nabywców instytucjonalnych a szybkość akceptacji innowacji

  Organizacje nabywające produkty, także różnią się między soba. pod względem gotowości akceptacji innowacji. Tak więc, twórca nowej metody nauczania chciałby zidentyfikować szkoły, które są skłonne ją zaakceptować. Producent nowego sprzętu medycznego chciałby dotrzeć do szpitali odznaczających...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ cech produktu na szybkość akceptacji innowacji

  Szybkość akceptacji innowacji jest uzależniona od cech charaktery żujących dana innowację. Niektóre produkty są akceptowane natychmiast (np. frisbees - plastikowe talerzyki do gry na wolnym pow ietrzu - przyp. tłum.), podczas gdy inne w ymagają długiego czasu dla uzyskania akceptacji (np. samochody z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualne różnice w skłonności do akceptacji innowacji

  Ludzie znacznie różnią sie pod względem gotowości do wypróbowywania nowych produktów. Rogers definiuje skłonność do akceptacji innowacji jako „stopień, w jakim jednostka jes; relatywnie wcześniej skłonna do akceptacji nowych pomysłów od innych członków swojej grupy społecznej". W odniesieniu clo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy procesu akceptacji

  Zaobserwowano, że osoby akceptujące nowe produkty przechodzą przez piec następujących stadiów:

  • świadomość: konsument staje się świadomy występowania innowacji, ale nie posiada informacji na jej temat.

  • zainteresowanie; konsument jest stymulowany do poszukiwania informacji na temat...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia innowacji, dyfuzji i akceptacji

  Innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który jest postrzegany przez kogoś jako nowy. Pomysł może Istnieć od dawna, ale stanowi innowację dla osoby, która go postrzega jako nowy.

  Rozpowszechnienie (dyfuzja) innowacji w społeczeństwie trwa zwykle wiele czasu. Rogers definiuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy nowe produkty powinny być projektowane dla ry nku krajowego czy światow ego?

  Większość przedsiębiorstw projektuje swoje nowe produkty z myślą o ich sprzedaży głównie na rynku krajowym. Dopiero, jeżeli produkt sprawdzi się i jeżeli jest to konieczne, po jego uprzednim udoskonaleniu, przedsiębiorstwo rozważa możliwość jego eksportu do krajów ościennych lub na rynek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie (strategia geograficzna)

  Przedsiębiorstwo musi podjąć decyzje, czy ma wprowadzić nowy produkt w jednej miejscowości. regionie, w kilku regionach, na tynku krajowym czy na rynku międzynarodowym. Niewiele firm ma śmiałość, kapitał i odpowiednie zasoby konieczne do wprowadzenia nowych produktów do sieci dystrybucji w skali...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 260

  praca w formacie txt

Do góry