Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja dóbr przemysłowych

  Firmy nabywają szeroki wachlarz dóbr i usług. Dobra klasyfikacja dóbr przemysłowych pozwala wybrać odpowiednie strategie marketingowe na rynku przemysłowym. Dobra te można podzielić w oparciu o to, w jaki sposób uczestniczą w procesie produkcyjnym i jaki jest ich względny koszt. Możemy wyróżnić trzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /5 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra nabywane bez uprzedniego planowania

  Są to dobra, o których istnieniu nabywca nie wie lub nie planuje zazwyczaj ich zakupu. Nowe produkty, np. czujniki wykrywające dym i roboty kuchenne są takimi właśnie dobrami, dopóki nabywcy nie dowiedzą się o ich istnieniu dzięki promocji. Typowym pr<xluktem znanym, lecz nabywanym bez uprzedniego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra nabywane w specjalny sposób

  Są to dobra o unikatowej charakterystyce i identyfikacji marki, dla nabycia których znaczna grupa klientów jest skłonna poczynić specjalne wysiłki. Przykłady takich dóbr to dobra służące rozrywce, samochody, sprzęt muzyczny hi-fi. sprzęt fotograficzny. garnitury męskie.

  Mercedes jest przykładem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra nabywane w sklepie

  Są to dobra nabywane w drodze wy boru i porównania cech takich jak stopień w jakim odpowiadają potrzelx>m, jakość, cena i styl. Przykłady to meble, ubrania, używane samochody i wyposażenie domu.

  Mogą być one podzielone na dobra homogeniczne i niehomogeniczne. Nabywca postrzega dobro homogeniczne jako...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra kupowane przy okazji.

  Dobra kupowane przy okazji. Są to dobra zwykle kupowane często, natychmiast i z minimalnym wysiłkiem. Przy kładem mogą być w yroby tytoniow e, mydło i gazety.

  Mogą być one dalej podzielone na dobra nabywane regularnie. dobra nabywane pod wpływem impulsu oraz pod wpływem szczególnej potrzeby. Na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra trwałe, nietrwałe i usługi

  Produkty można podzielić na trzy grupy zależnie od stopnia ich trwałości i materialności:

  • dobra nietrwałe: s4 to dobra materialne używane i konsumowane zwykle raz lub kilka razy. Przykłady, to piwo, mydło. sól. Ponieważ są szybko konsumowane i nabywane często, właściwą strategią jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje dotyczące linii produktów

  Asortyment składa sie z wielu linii produktów.

  • Linia produktów to grupa produktów w ramach klasy produktów, blisko powiązanych z racji działania w podobny sposób lub sprzedawanych tym samym grupom klientów, dostarczanych tymi samymi kanałami dystrybucji lub będących w podobnej klasie cenowej.

  Każda...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia produktów

  Każdy produkt jest powiązany z innymi produktami. Hierarchia produktów rozciąga się od podstawowej potrzeby do przedmiotów ją zaspokajających. Można wyróżnić siedem poziomów tej hierarchii. Zilustrujmy je na przykładzie polisy ubezpieczeniowej.

  1. Rodzina potrzeb, podstawowa potrzeba leżąca u...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć poziomów produktu

  Planując swoją ofertę rynkową lub produkt, specjalista od marketingu musi myśleć w kategoriach pięciu poziomów produktu (zobacz Rysunek 17-1).1 Najniższy poziom to podstawowy pożytek, to znaczy podstawowa usługa lub korzyść, którą nabywca w rzeczywistości kupuje. W przypadku hotelu jest to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest produkt?

  produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na tynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę.

  Produkty na rynku dzielimy na dobra fizyczne (np. samochody, książki), usługi (fryzjer, koncerty), osoby (Michael Jordan. Barbra Streisand)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry