Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Płatne licencjonowanie marki

  Producenci i detaliści mogą potrzebować wielu lat i wielomilionowych wydatków, aby wytworzyć preferencje konsumentów dla swoich marek. Alternatywnym rozwiązaniem jest ..wynajęcie" nazwy, która ma magiczny wpływ na klientów. Nazwy lub symbole zbudowane już przez innych producentów , nazwiska słynnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /6 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje odnośnie sponsorowania marki

  Producent na kilka sposobów może rozwiązać sprawę sponsorowania marki. Produkt może być wprowadzony pod market producenta (tzw. marką ogólnokrajową), dystrybutora (deta-listy). pod tzw. marką prywatną lub oddzielne/ market zastrzeżone/ (zobacz Strategie marketingowe r-1). Producent może sprzedawać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór strategii nadania marki

  Najpierw należy zadecydować, czy finna powinna w ogóle nadać markę produktowi. W przeszłości większość produktów była niemarkowa. Producenci i pośrednicy sprzedawali swoje towary z beczek, puszek i skrzynek bez podawania dostawcy. Nabywcy byli zależni od uczciwości dostawcy. Najstarsze przejawy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i pomiar wartości marki (brand equity)

  Marki różnią się wartością i siłą reprezentowaną na rynku. W skrajnym przypadku istnieją marki nie znane przez większość nabywców. Istnieją też marki o dobrym poziomie, ugruntowane w świadomości klientów (poprzez przypominanie lub rozpoznawanie). Poza tym. istnieją marki o wysokim stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /5 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest marka?

  Być może najw iększą sztuką marketingu jest umiejętność stworzenia, utrzymania, ochrony i ulepszania marki. American Marketing Association definiuje markę w następujący sposób:

  • marka to nazwa, terntiti. symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje dotyczące marki

  Tworząc strategie marketingową dla poszczególnych produktów, sprzedawca musi podjąć decyzje odnośnie marek. Jest to bardzo ważny element w strategii produktu. Z jednej strony wprowadzenie produktu markowego wymaga dużych inwestycji długookresowych, zwłaszcza w dziedzinie reklamy, opakowania i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerzedzanie linii

  Menedżerowie powinni okresowo badać linie i sprawdzać czy nie należy jej przerzedzić. Są ku temu okazje. Pierwsza, gdy w linii znajdują sie zbędne produkty obniżające zyski, co powinno być wyznaczone poprzez analizę kosztów i sprzedaży. RCA zredukował swoją linie telewizorów z 69 do 44 modeli, a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwypuklenie jednego elementu linii

  Dyrektor linii wybiera na ogół jeden lub kilka produktów, aby położyć na nie nacisk podczas promocji. Menedżerowie mogą faworyzować niższy koniec linii, gdyż przysparza kupujących. Tak więc Sears wprowadza atrakcyjną cenę na maszynę do szycia, aby przyciągnąć kupujących. Rolls Royce reklamuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja o modernizacji linii

  Nawet gdy długość linii produktów jest odpowiednia, może istnieć potrzeba jej modernizacji. Na przykład, narzędzia produkowane przez firmę mogą wyglądać jak z lat pięćdziesiątych i przez to przegrywać z konkurencją. Powstaje pytanie czy ulepszać elementy linii po kolei, czy też wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFIL RYNKOWY UNII PRODUKTÓW

  Dyrektor musi orientować sie. jak jego linia jest pozycjonowana względem linii konkurencji. Rozważmy firmę papierniczą i jej linię produktów, na którą składają się rożne gatunki kartonu.' Dwie z głównych cech kartonu to jego gramatura i wykończenie powierzchni. Gramatura wynosi standardowo 90...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 405

  praca w formacie txt

Do góry