Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  cenowa popytu.jpg|right|300px

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu do względnej( procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany ceny danego dobra bądź usługi. Można ją określić tylko w stosunku do czynników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /5 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  cenowa popytu.jpg|right|300px

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu do względnej( procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany ceny danego dobra bądź usługi. Można ją określić tylko w stosunku do czynników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /5 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Business Process Outsourcing

  Charakterystyka

  Zgodnie ujęciem przedstawionym przez P. Bendora - Samuela 2004 zastosowanie BPO ma umożliwić zwiększanie wartości przedsiębiorstwa - zleceniodawcy dla udziałowców. Zastosowanie takiego typu outsourcingu związane jest z przekazaniem usługodawcy pewnego wyodrębnionego procesu oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo księgowe

  Charakterystyka

  Zgodnie z MSRF 240 oszustwo księgowe dotyczy działań (pracowników, członków kierownictwa, organów nadzoru, osób trzecich) powodujących fałszywe przedstawienie faktów w sprawozdaniach finansowych, służących uzyskaniu niezgodnych z prawem korzyści. Oszustwo obejmuje: wprowadzanie w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo księgowe

  Charakterystyka

  Zgodnie z MSRF 240 oszustwo księgowe dotyczy działań (pracowników, członków kierownictwa, organów nadzoru, osób trzecich) powodujących fałszywe przedstawienie faktów w sprawozdaniach finansowych, służących uzyskaniu niezgodnych z prawem korzyści. Oszustwo obejmuje: wprowadzanie w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość typu offshore

  Charakterystyka

  Bankowość typu offshore to określenie działalności prowadzonej przez zagraniczne banki poza krajem będącym jego główną siedzibą.

  Banki te mogą funkcjonować na arenie międzynarodowej poprzez zakładanie trzech typów instytucji zlokalizowanych za granicą:

  agencja banku , której...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara umowna

  Charakterystyka

  ''

  Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, według którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania istniejącego lub przyszłego zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej.

  Zastosowanie

  ''

  Zastrzeżenie kary...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediacja

  Charakterystyka

  Mediacja definiowana może być jako "proces, w którym uczestnicy próbują usunąć rozbieżności swych stanowisk w obecności akceptowanej osoby trzeciej" (Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T.Coleman, wyd. UJ, Kraków 2005, s.519).

  Zastosowanie

  Zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediacja

  Charakterystyka

  Mediacja definiowana może być jako "proces, w którym uczestnicy próbują usunąć rozbieżności swych stanowisk w obecności akceptowanej osoby trzeciej" (Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T.Coleman, wyd. UJ, Kraków 2005, s.519).

  Zastosowanie

  Zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces transportu

  Cele procesu Zapewnienie ciągłości i elastyczności w transporcie produktów. Wybranie jak najbardziej korzystnej drogi i środka transportu dla klienta. Obniżenie kosztów transportu w tym przypadającego na jednostkę towaru o 0,5% do 2009r. Minimalizacja pustych przebiegów o 12% w okresie do drugiego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /13 285

  praca w formacie txt

Do góry