Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kanały w sektorze usług

  Pojęcie kanałów marketingowych nie jest ograniczone do dystrybucji dóbr fizycznych. Producenci usług i idei również stają w obliczu problemu udostępnienia swojego produktu odbiorcom docelowym. Rozwijają oni ..systemy popularyzacji wiedzy", „systemy opieki zdrowotnej", itd. W celu dotarcia do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba szczebli w kanale

  Kanały marketingowe mogą być scharakteryzowane przez liczbę szczebli w kanale. Każdy pośrednik, który wykonuje funkcje związane z przesuwaniem produktu i prawa własności do niego. w kierunku finalnego nabywcy, stanowi szczebel w kanale. Producent i finalny nabywca są także częścią każdego kanału...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i przepływy w kanale marketingowym

  Rolą kanału marketingowego jest przesuwanie towarów od producentów do konsumentów. Niweluje on rozbieżności dotyczące czasu, miejsca i dysponowania, które oddzielają towary i usługi od ich użytkowników. Uczestnicy kanału marketingowego pełnią szereg kluczowych funkcji i uczestniczą w realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego korzysta się z usług pośredników marketingowych?

  Dlaczego producent chętnie przekazuje pośrednikom cześć funkcji związanych ze sprzedażą? Przekazanie oznacza rezygnacje z części nadzoru nad tym. w jaki sposób i komu sprzedawane są produkty. Wydaje sie w iec. że producent składa los firmy w ręce pośredników. Z drugiej strony. producenci uzyskują...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzi firmy

  Odwróćmy teraz pytanie, i zastanów my się, jak finna powinna zareagować na zmianę ceny zainicjowaną przez konkurenta. Na rynkach, które cechuje duża homogeniczność produktu, firma nie ma wielkiego wyboru, jak tylko dołączyć do obniżki cen zainicjowanej przez, konkurencję. Firma powinna poszukiwać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /6 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja konkurencji na zmiany ceny

  Finna rozważająca zmianę ceny musi brać pod uwagę nie tylko reakcje klientów, ale również możliwe reakcje konkurencji. Reakcja konkurencji będzie prawdopodobnie najbardziej zdecydowana, jeżeli liczba firm w branży jest niewielka, produkt jest mniej więcej jednakowy, a nabywcy są dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie teorii decyzji do ustalenia prawdopodobnych reakcji na rozważaną obniżkę cen

  Duży koncern chemiczny sprzedawał tworzywa sztuczne dla odbiorców przemysłowych i posiadał udział w rynku około i0%. Zarząd jednak zastanawiał sie. czy aktualna cena SI.00 za funt może być utrzymana przez dłuższy czas. Głównym źródłem troski było szybkie zwiększanie zdolności produkcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania

  Charakterystyka

  System wczesnego ostrzegania (nazywany dalej SWO) jest jednym ze składników służących do oceny kondycji finansowej firmy. Umożliwia nam wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. SWO pojawił się jako odpowiedź na liczne bankructwa przedsiębiorstw w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania

  Charakterystyka

  System wczesnego ostrzegania (nazywany dalej SWO) jest jednym ze składników służących do oceny kondycji finansowej firmy. Umożliwia nam wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. SWO pojawił się jako odpowiedź na liczne bankructwa przedsiębiorstw w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  cenowa popytu.jpg|right|300px

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu do względnej( procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany ceny danego dobra bądź usługi. Można ją określić tylko w stosunku do czynników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /5 701

  praca w formacie txt

Do góry