Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dobór uczestników kanału

  W ramach wybranego kanału producenci różnią się zdolnością pozyskiwania wykwalifikowanych pośredników. Niektórzy producenci nie mają kłopotów z rekrutacją pośredników. Na przykład. Toyota mogła pozyskać wielu nowych dealerów dla swojego nowego Lexusa. W niektórych przypadkach, obietnica...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie zespołu dystrybucyjnego dla produktów korporacji Epson

  Japońska korporacja Epson, wiodący producent drukarek komputerowych, przygotowywała sie do rozszerzenia swojej linii produkcyjnej o komputery. Niezadowolony z dotychczasowych dystry butorów i ich umiejętności realizacji sprzedaży do nowych typów detalistów, dyrektor generalny korporacji Kpson. Jack...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARI NKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW KANAŁU

  Producent musi określić warunki i zakres odpowiedzialności uczestników kanału. Głów nymi elementami w zbiorze czynników określających stosunki handlowe są: polityka cenowa, warunki sprzedaży, prawa do działania na dan ym obszarze oraz specyficzne usługi, jakie mogą być wykonywane przez każda...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja intensywna

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja selektywna

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja wyłączna

  Polega ona na istotnym ograniczeniu liczby pośredników prow adzących towary lub usługi przedsiębiorstwa. Stosowana jest tam. gdzie producent dąży do utrzymania szerokiego zakresu kontroli nad poziomem usługi i usługami oferowanymi przez kolejnych pośredników. Często obejmuje to handel wyłączny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE POŚREDNIKÓW

  Jednym z zadań przedsiębiorstwa jest określenie rodzajów pośredników dostępnych na rynku i zdolnych do realizacji wytyczonych funkcji. Oto dwa przykłady:

  producent wyposażenia pomiarowego opracował urządzenie wykorzystujące fale dźwiękowe do wykry wania słabych połączeń mechanicznych w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie celów i ograniczeń w kanale

  Cele kanału pow inny być określone z uwzględnieniem planowanych poziomów użyteczności. Według Bucklina, w warunkach konkurencji, uczestnicy kanału powinni rozłożyć swoje zadania w sposób umożliwiający minimalizację kosztów globalnych w kanale, przy założeniu oczekiwanych poziomów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza poziomów użyteczności oczekiwanych przez klientów

  Pierwszym krokiem w projektowaniu kanału marketingowego jest zrozumienie co. gdzie, dlaczego, kiedy, i w jaki sposób jest nabywane przez odbiorców docelowych. Pracownik działu marketingu musi zrozumieć czego oczekują klienci. Kanały oferują pięć rodzajów użyteczności:

  • dostosowanie wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje dotyczące struktury kanału

  Obecnie przeanalizujemy kilka problemów, na jakie napotykają producenci podejmujący decyzje dotyczące kanału ry nku. Przy projektowaniu struktury kanałów marketingowych, producenci muszą wybierać miedzy tym co jest idealne, co jest możliwe do wykonania, i co jest osiągalne. Nowe przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 297

  praca w formacie txt

Do góry