Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WDRAŻANIE I KONTROLA PROGRAMU PROMOCJI SPRZEDAŻY

  Plany wdrożenia i kontroli powinny być przygotowywane dla każdej promocji oddzielnie. Planowanie w drożenia programu musi obejmować czas przygotowania programu oraz czas sprzedaży. Czas przygotowania to okres potrzebny do opracow ania programu w takiej postaci, w jakiej może zostać w prow...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Public relations

  Następnym ważnym narzędziem marketingu jest public relations (PR). Przedsiębiorstwo musi posiadać bliskie więzi nie tylko ze swoimi klientami, dostawcami i dealerami, ale rów nież powinno kontaktować się z (szeroka) zainteresowana publicznością. Tę ostatnią definiujemy:

  • publiczność to każda...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /8 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurs sprzedaży

  Konkurs sprzedaży organizowany jest dla personelu sprzedaży lub dealerów, a jego celem jest skłonienie ich do zwiększenia wysiłków. Ci. którzy osiągną najlepsze rezultaty otrzymują nagrody. Większość firm co roku lub nawet częściej organizuje konkursy dla swoich sprzedawców . Te tzw. programy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKAZY HANDLOWE I KONWENCJE

  Stowarzyszenia branżowe corocznie organizują pokazy handlowe i konwencje. Biorą w nich udział firmy sprzedające produkty i świadczące usługi w określonej branży. Każdego roku w USA odbywa sie przeszło 5 600 pokazów handlowych, które przyciągają około 80 min zwiedzających. Frekwencja na pokazie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia promocji konsumenckiej

  W jej ramach można wyróżnić: promocję stosowana przez producentów i promocję stosowana przez detalistów. Przykładem pierwszej mogą być często używane w branży samochodowej rabaty i prezenty zachęcające do wypróbowania pojazdu oraz do jego zakupu, a także korzystne warunki kredytu ratalnego. Druga...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTALANIE CELÓW PROMOCJI SPRZEDAŻY

  Cele promocji sprzedaży wywodzą się z szerzej rozumianych celów promocji, które z kolei wynikają z bardziej podstawowych celów marketingowych, określonych dla danego produktu. Konkretne cele promocji sprzedaży różnią się w zależności od typu rynku docelowego. Cele wol>ec konsumentów to: zachęcanie do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel promocji sprzedaży

  Narzędzia wykorzystywane w promocji sprzedaży różnią się w zależności od specyficznych celów, którym mają służyć. Darmowe próbki produktów stymulują testowanie produktu przez, konsumentów, podczas gdy darmowe usługi w zakresie doradztwa utrwalają długoterminowe kontakty z detalistą.

  Sprzedawcy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /7 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwałtowny rozwój promocji sprzedaży

  Dziesięć lat temu relacja stosowanej reklamy do promocji sprzedaży wynosiła 60 do 40. Obecnie w wielu firmach zajmujących się sprzedażą pakowanych dóbr konsumpcyjnych, relacje te są w ręcz odwrotne, tj. promocja sprzedaży pochłania około 60-70% całego budżetu. Wydatki na promocję sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja w sprawy osobiste klientów

  Ingerencja w pry watność jest prawdopodobnie najtrudniejszą etycznie sprawą, wobec której staje obecnie branża marketingu bezpośredniego. Wydaje się. że prawie zawsze, gdy konsumenci zamawiają produkty za pośrednictwem poczty lub telefonu, biorą udział w losowaniu, starają się o kartę kredytową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISB

  Podczas, gdy reklama podaje przyczynę zakupu, to promocja sprzedaży daje bezpośrednią zachęty do jego dokonania. Promocja sprzedaży obejmuje narzędzia promocji kon-sumertckiej(np. próbki, kupony, oferty zwrotu części gotówki, obniżki cen, premie, nagrody, darmowe próby, gwarancje, demonstracje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt

Do góry