Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA RYNKIem

  Wiele firm sprzedaje swoje produkty na różnych rynkach. Na przykład. Smith Corona sprzedaje swoje elektryczne maszyny do pisania na rynku konsumenta, rynku przedsiębiorstw i rynku instytucji rządowych. U.S. Steel sprzedaje stal dla kolei, budownictwa i sektora użyteczności publicznej. Kiedy klienci mają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalizacja - przemijająca moda czy nowa era w marketingu?

  Przez większą cześć XX wieku, duże przedsiębiorstwa wytwarzające dobra konsumpcyjne trzymały się ściśle dwóch zasad marketingu masowego: standaryzacji produktowej i identyfikacji ogólnokrajowej marki towaru. Wprowadzały one na rynek ten sam zestaw produktów mniej więcej w ten sam sposób w całym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /6 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOCZESNY DZIAŁ MARKETINGU

  Chociaż od wiceprezesów ds. sprzedaży i marketingu oczekuje się. aby pracowali harmonijnie, ich stosunki są niekiedy napięte i znaczone brakiem zaufania. Wiceprezes ds. sprzedaży oburza się na wysiłki mające na celu zmniejszenie roli personelu sprzedaży w marketing mix. Z kolei wiceprezes ds...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludzie marketingu i sprzedawcy: zderzenie kultur

  Ludzie marketingu to nowy rodzaj uczestników gry rynkowej. Nie należy ich mylić ze sprzedawcami, choć wielu pochodzi z działów sprzedaży. Awans sprzedawcy do działu marketingu niekoniecznie sprawia, że staje on się człowiekiem marketingu. W rzeczywistości, między tymi dwoma profesjami istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja marketingu

  Przez lata marketing rozw inął się z prostej funkcji sprzedaży do złożonej grupy działań, nie zawsze ściśle wzajemnie powiązanych lub luźno powiązanych z niemarketingowymi działaniami firmy. Powstają pytania co do relacji między kierownikami działu marketingu w centrali przedsiębiorstwa a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMODZIELNY DZIAŁ MARKETINGU

  Ciągły rozwój przedsiębiorstwa powiększa wydajność inwestowania w inne funkcje marketingu -badania marketingowe, rozw ój nowych produktów, reklamę i promocję, obsługę serwisową klienta. A mimo to, wiceprezes ds. sprzedaży zazwyczaj poświęca niewspółmiernie dużo czasu i środków zagadnieniom...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwa potrzebują świeżych koncepcji dotyczących organizacji ich biznesu i marketingu w odpowiedzi na znaczne zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu w ostatnich latach. Postęp w komputeryzacji i telekomunikacji, globalna konkurencja, wzrastające doświadczenie nabywców, rosnące znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy - i jak - stosować marketing związku z klientem?

  Barbara Jackson dowodzi, że utrzymywanie ścisłych więzi z klientami nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki i daje dobre rezultaty tylko w konkretnych przypadkach. Twierdzi ona. że marketing zorientowany na transakcje jest dużo bardziej skuteczny w odniesieniu do klientów, którzy nie zamierzają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA NEGOCJACJI

  Marketing zajmuje się stosunkami wymiany oraz sposoliem w jaki ustalane są waninki wymiany. W przypadku transakcji rutynowej warunki określane są przez ustalone ceny i kanały dystrybucji. W transakcjach negocjowanych cena oraz inne warunki ustalane są na drodze przetargu. Arndt zaobserwował. że transakcje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogactwo stylów sprzedaży i dokonywania zakupów

  Blake i Mouton rozróżniają style sprzedaży w dwóch płaszczyznach: troski handlowca o sprzedaż oraz troski handlowca o klienta. Te dwie płaszczyzny dają poc zątek siatce sprzedaży pokazanej poniżej, która charakteryzuje pięć rodzajów handlowców. Typ 1,1 jest w znacznej mierze „zleceniobiorcą", 9.1 to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt

Do góry