Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest kurs pap. wart. i od czego zależy?

   

  Kurs pap. wart. jest to aktualna cena rynkowa pap. wart. ustalona na giełdzie w wyniku popytu i podaży , zależy ona od :  

  A) preferencji inwestorów lokujących swój kapitał w pap. wart. ;

  B) oceny spółki akcyjnej czyli od wielkości obrotu , wyniku finansowego , wielkości majątku , perspektyw rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień transakcje zabronione na giełdzie

   

  A) sprzedaż wewnętrzna ;  

  B) wzajemny obrót między tymi samymi partnerami ;

  >

  D) wykorzystanie środków propagandowych w celu wywołania zwiększonego popytu.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się dopuszczenie na „giełdę” od „wprowadzenia na giełdę”?

   

  Aby papier wartościowy mógł stać się przedmiotem transakcji , musi najpierw być dopuszczony na giełdę , czyli musi być „uprawniony” do stania się podmiotem transakcji.

  Wprowadzenie na giełdę natomiast oznacza pierwsze transakcję z udziałem nowych dopuszczonych papierów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różnią się transakcję terminowe typu opcje od typu futures?

   

  W transakcjach terminowych typu opcja nabywca ma prawo wyboru między realizacją transakcji a jej zaniechaniem. Takiej możliwości wyboru nie ma sprzedawca.

  Natomiast w transakcjach terminowych typu futures nabywca jak i sprzedawca zobowiązani są do realizacji transakcji.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest GPW?

   

  GPW jest najważniejszą instytucjonalną formą wtórnego rynku kapitałowego , na którym przedmiotem transakcji są papiery wartościowe.

  Jest to rynek formalny , gdzie w określonym miejscu i czasie odbywa się obrót papierami wartościowymi , a ceny ustalane są na podstawie relacji popytu i...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza fakt, że papiery wartościowe mają cechę jednorodności?

   

  Oznacza to , że każdy egzemplarz danego papieru wartościowego jest identyczny , a kupujący i sprzedający nie muszą prowadzić negocjacji co do właściwości przedmiotu transakcji.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to jest makler giełdowy i jakie funkcje spełnia na giełdzie?

   

  Makler giełdowy czyli pośrednik należy do grupy uczestników giełdy , reprezentując różne firmy maklerskie. Makler pośredniczy między inwestorami , którzy kupują lub sprzedają akcję. Jego dochód zaś stanowi procentowa lub kwotowa prowizja , liczona od wartości zrealizowanej sprzedaży.

  Wśród...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów korzyści i negatywne skutki wynikające z konkurencji niedoskonałej

   

  Korzyści :

  B) stabilność cen , decyzje cenowe indywidualnych przedsiębiorstw nie prowadzą do wzrostu cen , nie dochodzi również do ich znacznej obniżki ;

  C) postęp techniczny , który realizują przedsiębiorstwa monopolistyczne i oligopolistycznej.

  A) zdominowanie rynku przez stosunkową...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki kształtują cenę monopolową?

   

  A) wielkość globalnego popytu na dany produkt chociaż monopol stara się wpływać również na popyt i zwiększać jego rozmiary np. poprzez reklamę ;  

  B) elastyczność cenowa i dochodowa popytu tzn. gdy elastyczność popytu jest wysoka to szeroko reaguje on na zmianę ceny co ogranicza możliwość jej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest punkt Cournota?

  Jest to punkt który wyznacza równowagę przedsiębiorstwa monopolistycznego , czyli ekonomiczne optimum produkcji. W punkcie tym monopol osiąga zysk maksymalny (Uk=Kk).

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt

Do góry