Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wymień podstawowe podmioty gospodarcze. Jaka jest wspólna cecha podmiotów gospodarczych?

   

  Podmiot gospodarczy to podstawowa jednostka ekonomiczna podejmująca autonomiczne decyzje o zastosowaniu dóbr rzadkich, będących jej własnością.

  Główne podmioty gospodarcze to: konsument, nabywca, producent, sprzedawca (uogólnia się je jako gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa). Ich wspólną cechą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różnią się strumienie od zasobów?

   

  Strumień oznacza przepływ określonej ilości wielkości ekonomicznej w ciągu danego czasu przez podmiot gospodarczy lub gospodarkę.

  Zasób oznacza ilościowy stan wielkości ekonomicznej w danym punkcie czasu.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są czynniki produkcji? Jakie są ich rodzaje?

   

  Czynniki produkcji to wszystkie dobra pierwotne i ekonomiczne oraz praca stosowane w produkcji do wytwarzania dóbr i usług.

  Dzielą się na:

  a) ziemię - dobra pierwotne, np. surowce mineralne, lasy, wody itp.

  b) pracę - ludzie wraz ze swoją wiedzą, zdolnościami i umiejętnościami,

  c) kapitał -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega zużywanie się poszczególnych czynników produkcji?

   

  Jednorazowe zużywanie się czynników produkcji polega na przekształcaniu w produkt o nowych właściwościach.

  Stopniowe zużywanie się czynników produkcji polega na wykorzystaniu danych dóbr kapitałowych w wielu procesach produkcyjnych (stałe wyposażenie, które musi być utrzymywane w sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają: produkcja, podział, konsumpcja? Jakie są zależności między nimi?

   

  Produkcja to wytwarzanie dóbr i usług.  

  Podział zajmuje się rozdysponowaniem tych dóbr rzadkich między producentów i konsumentów.

  Konsumpcja zaś polega na zaspokajaniu ludzkich przy pomocy dóbr i usług.

  Bez produkcji nie ma podziału, bez podziału nie ma konsumpcji, a konsumpcja napędza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a dobrami produkcyjnymi?

   

  Zaspokajanie potrzeb to inaczej konsumpcja. Dobra konsumowane określa się jako dobra konsumpcyjne. Wytwarza się je z dóbr produkcyjnych.

  Poza tym wiele dóbr może mieć jednocześnie charakter konsumpcyjny i produkcyjny.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie właściwości mają dobra ekonomiczne?

   

  Dobra ekonomiczne (wytworzone przez człowieka w ograniczonej ilości) mają dwie główne cechy:

  a) do ich wytworzenia trzeba użyć pracy ludzkiej oraz innych dóbr ekonomicznych i dóbr pierwotnych,

  b) są dobrami rzadkimi (w danym czasie mogą być wytworzone w ograniczonej ilości i przez to tylko...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie środki służą do zaspokajania potrzeb?

   

  Osiągnięcie korzyści wymaga odpowiednich środków materialnych lub pieniężnych. Wszystkie środki służące bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich, w formie rzeczy, usługi lub stanu, nazywamy dobrami.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są potrzeby? Jaka jest ich struktura?

   

  Potrzeba to subiektywne odczuwanie braku, niezaspokojenia lub pożądania określonych warunków lub rzeczy, które człowiek uważa za niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia mu rozwoju, realizowania ról społecznych itp. Cechami potrzeb są indywidualizm i subiektywizm.

  Struktura potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można sprawdzić teorie ekonomiczne?

   

  Metody sprawdzania teorii:

  a) weryfikacja - przez porównanie teorii z wynikami obserwacji empirycznych,

  b) falsyfikacja - obalanie tezy przez znalezienie przypadku, w którym hipotetyczne zależności nie zachodzą.

  Obecnie w ekonomii przyjmuje się, że teorię można obalić, o ile istnieje od niej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt

Do góry