Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  W jaki sposób rynek koordynuje, za pośrednictwem systemu cen, działalność podmiotów gospodarczych?

  Rynek koordynuje działalność podmiotów gospodarczych za pomocą mechanizmu rynkowego. Mechanizm rynkowy za pośrednictwem systemu cen (relatywnych) dostarcza podmiotom gospodarczym informacje o stopniu rzadkości dóbr. Informacje te podmioty ekonomiczne przetwarzają wg zasady racjonalności i kierując się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co głosi doktryna niewidzialnej ręki?

  Doktryna ta mówi o tym, że mechanizm rynkowy rozdziela zyski i straty w taki sposób, by podejmowane indywidualne decyzje w skali gospodarki koordynowały się, powodując ład ekonomiczny.

  >

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rynek i jakie rodzaje rynków można wyróżnić w gospodarce?

  Rynek to ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów, dokonujących się w sposób dobrowolny i ciągły, w których wyniku określone zostają ceny oraz ilości nabywanych i sprzedawanych dóbr. Jest to również forma nawiązywania kontaktów między kupującymi i sprzedającymi.

  Rynki można podzielić ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego podmioty gospodarcze przeprowadzają wymianę dóbr i usług?

  Wymiana jest skutkiem specjalizacji i podziału i służy alokacji dóbr zgodnej z zapotrzebowaniem na nie. W sensie subiektywnym wymiana dochodzi do skutku, ponieważ obie strony wymieniają to, co jest dla nich mniej korzystne, na to, co przynosi im większe korzyści.

  Zrealizowanie wymiany polega na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego współczesna gospodarka jest oparta na podziale i specjalizacji pracy?

  Specjalizacja czyni gospodarowanie efektywniejszym, wykorzystując różnice w umiejętnościach poszczególnych ludzi w celu uzyskania rosnących korzyści skali.

  Człowiek mający predyspozycje do danej działalności rezygnuje z innych, gdyż ponosi w nich wyższe koszty alternatywne. Posiadane zasoby pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja zarządzająca

  Charakterystyka

  Instytucja zarządzająca - (ang. Managing authority), jest to minister lub organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację operacyjny|programu operacyjnego lub za nadzorowanie wykorzystania środków pochodzących z Budżetu Europejska|Unii Europejskiej.

  Środki to pochodzą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja zarządzająca

  Charakterystyka

  Instytucja zarządzająca - (ang. Managing authority), jest to minister lub organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację operacyjny|programu operacyjnego lub za nadzorowanie wykorzystania środków pochodzących z Budżetu Europejska|Unii Europejskiej.

  Środki to pochodzą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inteligencja emocjonalna

  Geneza pojęcia

  Koncepcja inteligencji emocjonalnej pojawiła się w czasie, gdy coraz bardziej intensywniej niż kiedykolwiek poszukujemy odpowiedzi na zadawane pytanie o źródło osiągnięć życiowych. Stawiano sobie coraz częściej pytania jak to się dzieje, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /9 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura ludowa

  Charakterystyka

  Ogół zjawisk, wytworów, zachowań, wartości i znaczeń wytworzonych na poziomie oddolnym. Do kultury ludowej zalicza się głównie zjawiska pozytywnie oceniane. Powszechnie akceptowane i pielęgnowane w ramach społeczności. Twórcy kultury ludowej mogą czerpać wzajemnie ze wspólnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje arbitrażowe

  Charakterystyka

  Transakcje arbitrażowe - zwane arbitrażem, to transakcje, których przedmiotem są instrumenty financial futures. Ich podstawowym celem jest zarabianie na różnicy cen w różnych punktach geograficznych lub pomiędzy różnymi rodzajami transakcji futures.

  Osoby wykorzystujące arbitraż nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt

Do góry