Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  C2C

  Charakterystyka

  C2C (ang. Consumer-to-Consumer), czyli relacje klient-klient w internetowej sferze działalności handlowej.

  Relacje typu C2C przedstawiają interakcje zachodzące pomiędzy różnymi konsumentami lub grupami konsumentów. Zgodnie z art.22 cywilny|kodeksu cywilnego (k.c.) za konsumenta uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C2C

  Charakterystyka

  C2C (ang. Consumer-to-Consumer), czyli relacje klient-klient w internetowej sferze działalności handlowej.

  Relacje typu C2C przedstawiają interakcje zachodzące pomiędzy różnymi konsumentami lub grupami konsumentów. Zgodnie z art.22 cywilny|kodeksu cywilnego (k.c.) za konsumenta uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adresowalność informacji

  Charakterystyka

  Adresowalność informacji to cecha mówiąca o tym, że każda informacja powinna być skierowana do konkretnego odbiorcy i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb pod względem zakresu przedmiotowego dokładności i aktualności. s.78

  Adresowalność pojedynczej informacji można ocenić w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania C. L. Merwina

  Charakterystyka

  Merwin przeanalizował w swojej pracy 938 przedsiębiorstw amerykańskich, z czego 538 przedsiębiorstw "bankrutów" i 401 "niebankrutów". Grupa przedsiębiorstw zwanych "bankrutami " obejmowała przedsiębiorstwa wykreślone z rejestru handlowego w latach 1926-1936.Wyniki swoich badań C.L Merwin...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania C. L. Merwina

  Charakterystyka

  Merwin przeanalizował w swojej pracy 938 przedsiębiorstw amerykańskich, z czego 538 przedsiębiorstw "bankrutów" i 401 "niebankrutów". Grupa przedsiębiorstw zwanych "bankrutami " obejmowała przedsiębiorstwa wykreślone z rejestru handlowego w latach 1926-1936.Wyniki swoich badań C.L Merwin...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Private placement

  Definicja

  Private placement jest to sprzedaż bezpośrednia, wąskiej określonej grupie inwestorów. Jest to kompleksowa usługa polegająca na poszukiwaniu inwestorów rynku pozagiełdowego, pomoc w wyborze optymalnego spsobu finansowania działalności spółki.

  Charakterystyka

  Private placement jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie koszty ponosi przedsiębiorstwo w okresie długim?

   

  W okresie długim wszystkie koszty przedsiębiorstwa są zmienne, tak jak zmienne są wszystkie czynniki produkcji.

  Wyróżniamy zatem (analogicznie do okresu krótkiego) długookresowy koszt całkowity, długookresowy koszt przeciętny i długookresowy koszt marginalny.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są założenia modelu rynku doskonale konkurencyjnego?

   

  Model rynku doskonale konkurencyjnego:

  1° sprzedawców i nabywców jest wielu i nie mają wpływu na cenę,

  2° produkt jest jednorodny,

  3° panuje swoboda wejścia i wyjścia z rynku,

  4° państwo jest bierne,

  5° produkt i czynniki produkcji są doskonale podzielne,

  6° rynek jest doskonale...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są właściwości czystego monopolu?

   

  Właściwości czystego monopolu:

  1° na rynku znajduje się tylko jeden nabywca lub sprzedawca,

  2° monopolista nie ma żadnych preferencji (monopol niedyskryminujący),

  3° rynek jest w pełni przejrzysty,

  4° nie istnieje konkurencja.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki zewnętrzne powodują zmianę kosztów w krótkim okresie i przesunięcie krzywych kosztów?

   

  Poziom kosztów zależy od:

  a) cen czynników produkcji,

  b) rozliczeń przedsiębiorstw z budżetem państwa,

  c) działalności innych podmiotów gospodarczych.

  Jeżeli podniesie poziomu kosztów spowodowane jest zmianą dotyczącą zmiennych czynników produkcji w górę przesuną się krzywe AVC, AC i MC...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt

Do góry