Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Społeczne budownictwo czynszowe

  Charakterystyka

  Społeczne mieszkania czynszowe mają swój początek Polsce w 1996r. Funkcjonują w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego. Towarzystwa to samodzielne posiadające osobowość prawną podmioty gospodarcze które mogą działać w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza płacy realnej

  Charakterystyka

  Hipoteza płacy realnej wysnuta została przez skrajnych keynsistów, głosi, że brak elastyczności płacy realnej prowadzi do nadwyżki podaży na rynku pracy. Ta grupa przymusowo bezrobotnych w każdej chwili może zostać zatrudniona w przypadku wzrostu popytu.

  Natomiast doskonała...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling personalny w zarządzaniu jakością

  personalny może dostarczać istotnych informacji dla jakością|systemu zarządzania jakością na szczeblu strategicznym, jednak może zostać także wykorzystany jako narzędzie wspomagające kształtowanie całej projakościowej polityki personalnej w organizacji zarówno na etapie wdrożenia, jak i utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /8 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling personalny w zarządzaniu jakością

  personalny może dostarczać istotnych informacji dla jakością|systemu zarządzania jakością na szczeblu strategicznym, jednak może zostać także wykorzystany jako narzędzie wspomagające kształtowanie całej projakościowej polityki personalnej w organizacji zarówno na etapie wdrożenia, jak i utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /8 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces adaptacji

  Charakterystyka

  Jest ostatnim etapem procesu rekrutacji pracownika. Terminem tym określa się przyjęcie i akceptację systemu wartości obowiązującego w nowym miejscu pracy. Szczególne znaczenie przypisuje się tu zwyczajom, poglądom, zainteresowaniom, postawom, zachowaniom i sposobom działania tworzącym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /3 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emile Belot

  Emile Belot studiował na uczelni w Paryżu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów pracował w administracji Zakładów Państwowych, później w SEITA. W dziedzinie przemysłu do jego dorobku można zaliczyć przede wszystkim wkład w przemysł tytoniowy - zaprojektowanie maszyn...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /3 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 27001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje swoim zakresem tworzenie polityki bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, szacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń, określanie i wdrażanie zabezpieczeń służących wyeliminowaniu tych zagrożeń, a także monitorowanie systemu za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 27001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje swoim zakresem tworzenie polityki bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, szacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń, określanie i wdrażanie zabezpieczeń służących wyeliminowaniu tych zagrożeń, a także monitorowanie systemu za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy konfliktu

  Charakterystyka

  Przebieg każdego konfliktu podzielić można na różne etapy, odznaczające się pewnymi swoistymi cechami. Chociaż każdy konflikt jest inny, to w licznych przypadkach fazy, przez które konflikt przechodzi, wykazując znaczne podobieństwa. Różne typy konfliktów mogą charakteryzować się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza systemowa

  Charakterystyka

  Analiza systemowa to "dziedzina wiedzy dotycząca poznania układów organizacyjnych i sposobów ich działania. Umożliwia łączenie dorobku różnych dziedzin nauki wokół wybranych problemów. Ma charakter interdyscyplinarny i syntetyzujący, służąc projektowaniu przyszłych struktur i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /3 697

  praca w formacie txt

Do góry