Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Proces gospodarki komunalnej

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu:

  utrzymanie czystości gminy administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

  Cele związane z udoskonaleniem procesu:

  skrócenie czasu wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy poprzez wykorzystanie innowacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /20 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawdopodobieństwo

  Charakterystyka

  '

  Prawdopodobieństwo jest funkcją, która zdarzeniu ze zbioru zdarzeń elementarnych <math\Omega\;</math (zbioru wszystkich możliwych zdarzeń) przypisuje liczbę z przedziału <math[1]\;</math. Jeżeli jakieś zdarzenie <mathA\;</math przyjmuje wartość równą zero to mówimy, że jest to...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko pracy

  Charakterystyka

  Stanowisko pracy to podstawowy, pojedynczy i niepodzielny element struktury organizacyjnej każdej organizacji, który

  posiada zakres własnych obowiązków oraz kompetencji w celu realizowania zadań wyznaczonych mu przez organizację. Jest dość powszechną praktyką łączenie stanowisk pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broker

  Charakterystyka

  Broker jest to osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość godziwa

  Charakterystyka

  Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość godziwa

  Charakterystyka

  Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowy Bank Polski

  Charakterystyka

  Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczpospolitej Polskiej, którego działalność została uregulowana konstytucyjnie. Art. 227 Konstytucji RP z 1997 r. określa, że NBP ma wyłączne prawo do emisji pieniądza oraz ustalania i realizacji polityki monetarnej. Według ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy LRP

  Charakterystyka

  LRP (ang. Logistic Resources Planning) to system zasobami|planowania zasobów logistycznych integruje funkcje modułów MRP|MRP i DRP|DRP ponieważ dostarczane w ich obrębie informacje wzajemnie się dopełniają. Zastosowanie takiego rozwiązania wynika z tendencji charakteryzujących nowoczesną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening

  Charakterystyka

  Trening jest jedną z technik szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwie. Programy treningowe stanowią kompleksowy system kształcenia składający się z szeregu skoordynowanych merytorycznie i czasowo technik nauczania. Cechami, które odróżniają programy terningowe od innych technik...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /4 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen w formie narzutów na koszty

  Charakterystyka

  Kalkulację cen w formie narzutów na koszty rozpoczyna się od obliczenia kosztu jednostkowego a następnie dodaje się określony narzut. Najczęściej są to narzuty standardowe, uproszczony narzut może przyjąć regułę: koszt jednostkowy pomnożony przez np. trzy daje cenę detaliczną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /2 343

  praca w formacie txt

Do góry