Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WIBOR

  Charakterystyka

  WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) - to średnia procentowa w stosunku rocznym, po jakiej komercyjny|banki komercyjne w Polsce są gotowe udzielić pożyczki innym bankom w złotych na ustalony okres (czyli wysokość oprocentowania pożyczek na polskim międzybankowy|rynku międzybankowym)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości

  Sposób w jaki przedsiębiorstwo potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów decyduje o jego sukcesie na rynku. Jakość wymaga także by zaspokojenie potrzeb odbywało się we właściwym momencie i po optymalnym koszcie. Koszty jakie przedsiębiorstwo może ponieść w wyniku braku dostatecznego poziomu jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /9 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości

  Sposób w jaki przedsiębiorstwo potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów decyduje o jego sukcesie na rynku. Jakość wymaga także by zaspokojenie potrzeb odbywało się we właściwym momencie i po optymalnym koszcie. Koszty jakie przedsiębiorstwo może ponieść w wyniku braku dostatecznego poziomu jakości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /9 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości

  Sposób w jaki przedsiębiorstwo potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów decyduje o jego sukcesie na rynku. Jakość wymaga także by zaspokojenie potrzeb odbywało się we właściwym momencie i po optymalnym koszcie. Koszty jakie przedsiębiorstwo może ponieść w wyniku braku dostatecznego poziomu jakości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /9 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja podatków

  Charakterystyka procesu harmonizacji podatków pośrednich

  Harmonizacja podatków pośrednich to proces mający na celu koordynację polityki podatkowej, dotyczącej podatków pośrednich, państw członkowskich, oraz zbliżanie do siebie wysokości stawek tych podatków. Do podatków pośrednich zaliczamy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /3 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja podatków

  Charakterystyka procesu harmonizacji podatków pośrednich

  Harmonizacja podatków pośrednich to proces mający na celu koordynację polityki podatkowej, dotyczącej podatków pośrednich, państw członkowskich, oraz zbliżanie do siebie wysokości stawek tych podatków. Do podatków pośrednich zaliczamy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /3 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres przedawnienia

  Charakterystyka

  Okres przedawnienia to kategoria powiązana z upływem czasu. Występuje zarówno w prawie cywilnym, jak i karnym, finansowym, administracyjnym a także w innych gałęziach prawa materialnego. Podstawowy zapis dotyczący tego pojęcia w polskim prawie możemy odnaleźć w kodeksie cywilnym, w art...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka mieszana

  Charakterystyka

  Pomiędzy dwoma skrajnymi przypadkami, jakimi są gospodarka wolnorynkowa i gospodarka nakazowa istnieje gospodarka mieszana skupiająca w sobie cechy dwóch powyższych.

  Gospodarka mieszana określana jako mixed economy to współcześnie synonim rozwiniętej gospodarki rynkowej. Trudno...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia cen prestiżowych

  Charakterystyka

  Dzięki tej strategii produkt w swoim cyklu życia postrzegany jest stale postrzegany przez klientów jako produkt wysokiej jakości i prestiżowy. Wysoka cena jest tutaj ważnym bodźcem motywującym do zakupu.

  Nabywcy luksusowych marek samochodów, kamer, perfum czy ubrań osiągają dużą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia cen prestiżowych

  Charakterystyka

  Dzięki tej strategii produkt w swoim cyklu życia postrzegany jest stale postrzegany przez klientów jako produkt wysokiej jakości i prestiżowy. Wysoka cena jest tutaj ważnym bodźcem motywującym do zakupu.

  Nabywcy luksusowych marek samochodów, kamer, perfum czy ubrań osiągają dużą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /1 671

  praca w formacie txt

Do góry