Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wskaźniki iloczynu skalarnego

  Opis

  Wskaźniki iloczynu skalarnego są wykorzystywane do oceny syntetycznej firmy, a określają stopień osiągnięcia parametrów wzorcowych (normatywnych lub postulatywnych). Występują one w postaci zwykłej (A1) i ważonej (A2), a należą do przedziału obustronnie domkniętego od 0 do 1. Należy zwrócić...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość projektowana

  Definicja

  Jakość produktu z reguły składa się z jakości projektowanej i jakości wykonania. W tym opracowaniu przyjmuje się założenie, że producent stosując system zarządzania jakością ISO 9001 oraz zasady przez jakość|TQM, wytwarza produkty o jakości wykonania odpowiadającej jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /12 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość projektowana

  Definicja

  Jakość produktu z reguły składa się z jakości projektowanej i jakości wykonania. W tym opracowaniu przyjmuje się założenie, że producent stosując system zarządzania jakością ISO 9001 oraz zasady przez jakość|TQM, wytwarza produkty o jakości wykonania odpowiadającej jakości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /12 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnożnik kreacji pieniądza

  Definicja

  Mnożnik kreacji pieniądza jest wartością makroekonomii pokazująca zmianę podaży pieniądza wraz ze zmianą bazy monetarnej.

  Charakterystyka

  Mnożnik kreacji pieniądza jest wartością zmienną zależną od współczynnika rezerw banków komercyjnych oraz preferencji ludności odnośnie form...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrument płatniczy

  Charakterystyka

  Jest to instrument materialny, inny niż prawny środek płatniczy (taki jak banknoty lub monety). Daje on możliwość, poprzez swój swoisty charakter, samodzielnie lub w połączeniu z innym instrumentem płatniczym, swojemu właścicielowi lub użytkownikowi dokonywanie przekazania pieniędzy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /3 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepewność

  Kategoria

  Niepewność - stan psychiczny polegający na braku pewności co do prawdziwości danego zdania lub skutków jakiegoś działania; brak pewności, bezpieczeństwa; wahanie.

  Niepewność to zjawisko niemierzalne, jego mierzalną część nazywamy ryzykiem.

  <mathR=PV</math

  R - ryzyko;

  P -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepewność

  Kategoria

  Niepewność - stan psychiczny polegający na braku pewności co do prawdziwości danego zdania lub skutków jakiegoś działania; brak pewności, bezpieczeństwa; wahanie.

  Niepewność to zjawisko niemierzalne, jego mierzalną część nazywamy ryzykiem.

  <mathR=PV</math

  R - ryzyko;

  P -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepewność

  Kategoria

  Niepewność - stan psychiczny polegający na braku pewności co do prawdziwości danego zdania lub skutków jakiegoś działania; brak pewności, bezpieczeństwa; wahanie.

  Niepewność to zjawisko niemierzalne, jego mierzalną część nazywamy ryzykiem.

  <mathR=PV</math

  R - ryzyko;

  P -...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaizen

  Charakterystyka

  Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania. Polega ona na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji. Kaizen jest nie tylko koncepcją zarządzania, ale również...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /7 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie giełdy w gospodarce

  Miejsce i znaczenie giełd papierów wartościowych we współczesnych systemach finansowych.

  "System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt

Do góry