Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Charakterystyka

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja odpowiedzialna za zarządzanie systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Jest to instytucja, która gwarantuje zwrot depozytów zgromadzonych w bankach krajowych w przypadku ogłoszenia ich upadłości.

  Środki pieniężne gromadzone w bankach w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja koordynacyjna logistyki

  Charakterystyka

  Istotnym warunkiem integracji działań przedsiębiorstwa w dążeniu do zaspokajania potrzeba, oczekiwanie|potrzeb nabywców oferowanych produktów jest koordynacja tych działań. Zgodnie z definicją koordynacji przedstawioną przez J. Zieleniewskiego termin ten oznacza "włączanie do działania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /3 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek chorobowy

  Charakterystyka

  Osoba ubezpieczona, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby, ma prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego. Zasiłek ten przysługuje niezależnie od długości trwania niezdolności, jednak niezdolność ta powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Powstanie takiej niezdolności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek chorobowy

  Charakterystyka

  Osoba ubezpieczona, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby, ma prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego. Zasiłek ten przysługuje niezależnie od długości trwania niezdolności, jednak niezdolność ta powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Powstanie takiej niezdolności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynkowa wartość dodana

  Charakterystyka

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynkowa wartość dodana

  Charakterystyka

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynkowa wartość dodana

  Charakterystyka

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biosfera

  Charakterystyka

  Biosfera (wg biologii)- strefa globu, w której może istnieć życie. Obejmuje ona wody powierzchniowe, dolne warstwy atmosfery, powierzchniową część skorupy ziemskiej, przy czym granice (zasięgi) biosfery nie są jednoznacznie określone. Ocenia się ,że większość organizmów żyje do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyczna indeksacja

  Charakterystyka

  Są to i techniki|techniki i narzędzia (wykorzystujące między innymi metody sztucznej inteligencji i algorytmów genetycznych), których zadaniem jest prowadzenie automatycznej klasyfikacji i kategoryzacji różnego rodzaju dokumentów przetwarzanych w bazach danych organizacji. Pozwala to na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /13 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długi okres

  Charakterystyka

  Długi okres to czas wystarczająco długi do tego, aby zmieniać nakłady wszystkich czynników. Wystarczająco długi, aby przedsiębiorstwo zbudowało drugą fabrykę czy zainstalowało nowe maszyny (Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003, s.192). Długi okres to czas niezbędny do pełnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt

Do góry