Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zero defektów

  Charakterystyka

  Metoda zero defektów zakłada, że można dążyć do całkowitego wyeliminowania braków dzięki właściwej organizacji procesów, kształcenie personelu, utrzymanie infrastruktury.

  Proces ten po raz pierwszy został zastosowany w przemyśle zbrojeniowym, gdzie sprawdził się doskonale. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek importowy

  Charakterystyka

  Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym.

  Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków , międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek importowy

  Charakterystyka

  Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym.

  Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków , międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Konstytucyjny

  Charakterystyka

  Zwany również 'Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy, to wielostronna umowa międzynarodowa, która weryfikowana jest przez przepisy prawa międzynarodowego. Zainteresowane strony, czyli państwa członkowskie Unii Europejskiej określają treść Traktatu konstytucyjnego oraz muszą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIRR

  Charakterystyka

  MIRR (ang. Modified Internal Rate of Return) - czyli zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, to dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, a także wskaźnik finansowy, wyznaczony w oparciu o tę metodę. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIRR

  Charakterystyka

  MIRR (ang. Modified Internal Rate of Return) - czyli zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, to dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, a także wskaźnik finansowy, wyznaczony w oparciu o tę metodę. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIRR

  Charakterystyka

  MIRR (ang. Modified Internal Rate of Return) - czyli zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, to dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, a także wskaźnik finansowy, wyznaczony w oparciu o tę metodę. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat depozytowy

  Charakterystyka

  Certyfikaty depozytowe - są to papiery wartościowe emitowane przez banki w celu pozyskania pieniądza. Certyfikat depozytowy jest dokumentem lub zapisem potwierdzającym przyjęcie środków przez bank. Takie zaświadczenie określa miejsce zdeponowania środków, nazwę banku oraz czas...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo jako wiązka kontraktów

  Podejście takie nawiązuje do teorii kosztów transakcyjnych R. Coase, a wśród prekursorów można wyróżnić A. Alchiana i H. Demsetza, którzy przedstawili swoją koncepcję min. w artykule pt. Production, Information Costs and Economic Organization [1]. Ujęcie przedsiębiorstwa jako zbiorowości kontraktów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /7 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy promocji i reklamy w internecie

  Charakterystyka

  Internet jest jednym z najważniejszych mediów. Pozwala firmom prowadzić promocję i reklamę przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, niemal w każdym miejscu na świecie.

  W zależności od strategii jej działania tj. pull i push możemy przeprowadzić poniżej przedstawiony podział jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt

Do góry