Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Punktowy diagram korelacji

  Charakterystyka

  Punktowy diagram korelacji to jedno z narzędzi, które stosowane są w procesie doskonalenia jakości. Jest to graficzna ilustracja związku zachodzącego między dwoma zmiennymi. Diagram taki stosujemy, gdy chcemy zbadać zależność pomiędzy dwoma czynnikami, np. zbadać ich zależność...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja PFRON

  Charakterystyka

  Deklaracja PFRON - jest to dokument, który jest podstawą naliczenia w danej jednostce gospodarczej, odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozliczenie jednostki z tym Funduszem. Dokument ten jest sporządzany w ujęciu miesięcznym i zawiera on informacje na temat...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja PFRON

  Charakterystyka

  Deklaracja PFRON - jest to dokument, który jest podstawą naliczenia w danej jednostce gospodarczej, odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozliczenie jednostki z tym Funduszem. Dokument ten jest sporządzany w ujęciu miesięcznym i zawiera on informacje na temat...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henry Louis Le Chatelier

  Henry Louis Le Chatelier był jednym z pięciu głównych przedstawicieli nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

  Le Chatelier w 1881 roku opublikował regułę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /3 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak spekulacyjny

  Definicja

  Atak spekulacyjny - zjawisko charakterystyczne dla kryzysu walutowego. Jest to pojęcie używane na określenie transakcji przeprowadzanych przez fundusze arbitrażowe i dealing roomy dużych banków, koncentrujących się na uzyskaniu jak największego zysku. Osiągnięty zysk jest równy różnicy kursu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak spekulacyjny

  Definicja

  Atak spekulacyjny - zjawisko charakterystyczne dla kryzysu walutowego. Jest to pojęcie używane na określenie transakcji przeprowadzanych przez fundusze arbitrażowe i dealing roomy dużych banków, koncentrujących się na uzyskaniu jak największego zysku. Osiągnięty zysk jest równy różnicy kursu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpiętość kierowania

  Definicja

  Rozpiętość kierowania była przedmiotem dużej uwagi wczesnych autorów zajmujących się zarządzaniem. Chociaż nie było zgodnego poglądu co do liczby zatrudnionych, większość autorów było zwolennikami małej rozpiętości - zazwyczaj nie przekraczającej sześciu bezpośrednich podwładnych -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /4 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  Definicja

  Ekologia - to nauka zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem oraz wzajemnych przystosowań i współzależności pomiędzy samymi organizmami. Termin ekologia wprowadził jako pierwszy, niemiecki biolog i ewolucjonista, Ernst Haeckel w 1869 roku [1]. Obecnie terminy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  Definicja

  Ekologia - to nauka zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem oraz wzajemnych przystosowań i współzależności pomiędzy samymi organizmami. Termin ekologia wprowadził jako pierwszy, niemiecki biolog i ewolucjonista, Ernst Haeckel w 1869 roku [1]. Obecnie terminy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Role menedżerów personalnego i liniowego

  Rola menedżera

  Menedżer to członek naczelnego kierownictwa odpowiedzialny za ogólne zarządzanie organizacją; ustala politykę operacyjną i steruje relacjami organizacji z otoczeniem. Role spełniane przez menedżerów:

  decyzyjne, związane np. z alokacja zasobów, rola przedsiębiorcy wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /2 930

  praca w formacie txt

Do góry