Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Pieniądz

  Charakterystyka

  Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

  ( D...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rozmieszczenia stanowisk pracy

  Charakterystyka

  Przestrzenne rozmieszczenie stanowisk roboczych następuje po rozplanowaniu położenia wydziałów. W związku z tym rozmieszczaniem nie ma żadnych ogólnych reguł odnoszących się do realizacji tego rodzaju zadań.

  Proces rozmieszczania stanowisk roboczych ma charakter prób i błędów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gra półsłówek

  <strong<small<font face="tahoma, arial"Instrukcja obsługi jest prosta: należy zamienić odpowiednie litery lub sylaby w zwrotach, aby wyszły zupełnie inne zwroty. Np. w zwrocie &quot;gra półsłówek&quot; można zamienić miejscami litery G i S, a uzyskamy... inny zwrot. Miłej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /19 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monetaryzm

  Charakterystyka

  Monetaryzm to jeden z głównych nutów współczesnej ekonomii, której teorię zawdzięczamy Miltonowi Friedmanowi i jego uczniom. Monetaryści sformułowali poglądy w zakresie polityki makroekonomicznej jako opozycyjne do nadmiernego przywiązania Keynesistów do polityki fiskalnej.

  Rola...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek trwały

  Charakterystyka

  Środek trwały jak również środki trwałe w budowie są zaliczane do rzeczowego majątku trwałego. Składniki majątku zaliczane do środków trwałych muszą spełniać określone warunki:

  Przewidywany okres ich użyteczności ekonomicznej musi być dłuższy niż jeden rok Muszą być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze stanów otoczenia

  Charakterystyka

  Scenariusze stanów otoczenia maja charakter jakościowy(bierze się pod uwagę wiedze autorów scenariusza określając siłę wpływu procesów występujących w otoczeniu na organizację i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tych zjawisk w przyszłości).

  Metoda stanów otoczenia uwzględnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model HERMIN

  Charakterystyka

  HERMIN - jest to model ekonometryczny stworzony w 1982 roku przez Johna Bradley'a. Początkowo model ten był mniejszą wersją modelu HERMES, opracowanego w latach 80-tych przez Komisję Europejską dla regionów peryferyjnych. Jego podstawę stanowią konwencjonalne mechanizmy keynsowkie, ale...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hoshin kanri

  Zgłaszanie propozycji usprawnień jest w japońskich przedsiębiorstwach ukierunkowane poprzez przyjęcie celów dla każdego poziomu organizacji. Metoda opracowania i monitorowania celów nosi nazwę hoshin kanri i jest uważana za kręgosłup kaizen (T. Asada, J. C. Bailes, K. Suzuki 2000, s. 4). Instytut Jurana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje usług turystycznych

  Charakterystyka

  Według kryterium Światowej Organizacji Turystyki (WTO) wyróżniamy trzy główne rodzaje turystyki:

  turystykę krajową - podróże mieszkańców po własnym kraju turystykę przyjazdową- przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej turystykę wyjazdową- wyjazdy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia instytucjonalna

  Charakterystyka

  Powstała w USA myśl ekonomiczna, która za punkt odniesienia wyjaśnianiu procesów gospodarczych przyjmuje instytucję, jako wzór wykształcony przez społeczeństwo. Instytucja wg czołowego myśliciela T. Veblena, to "utarte zwyczajowo sposoby regulowania procesów życiowych społeczeństwa w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt

Do góry