Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Inicjowanie Projektu

  Charakterystyka

  Ten etap obejmuje wszelkie działania przygotowujące i rozpoczynające realizację projektu. Właśnie w tym miejscu rozpoczyna się proces planowania całego przedsięwzięcia. Ma on na celu zapewnienie, że projekt posiada solidny "plan bazowy", aby wszyscy główni decydenci zrozumieli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploracja danych

  Charakterystyka

  Eksploracja danych (ang. data mining) jest to proces odkrywania uogólnionych reguł i wiedzy zawartej w danych|bazach danych oparty o i Ekonometria|metody statystyczne i techniki inteligencja|sztucznej inteligencji. Wiedza ta nie wynika bezpośrednio z samych danych, ale z faktu, iż to właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan szkoleń

  W zarządzaniu zasobami ludzkimi szkolenie rozumiane jest jako pewien element systemu kadrowego, skierowane na utrzymanie i poprawę efektywności pracowników w firmie. Jest, zatem procesem ukierunkowanym na uzyskanie przez uczestników nowych umiejętności i zmianę ich zachowań. Zmiana ta ma umożliwić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /5 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów zarządzania jakością

  Zastosowanie w przemyśle

  System jakości zgodny z normami ISO serii 9000 początkowo był wdrażany przez przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym i energii jądrowej. Specyfika tych branż nie dopuszcza dostarczania wadliwych wyrobów, w związku z czym dokonywano ścisłej kontroli po produkcji, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /7 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów zarządzania jakością

  Zastosowanie w przemyśle

  System jakości zgodny z normami ISO serii 9000 początkowo był wdrażany przez przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym i energii jądrowej. Specyfika tych branż nie dopuszcza dostarczania wadliwych wyrobów, w związku z czym dokonywano ścisłej kontroli po produkcji, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /7 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja

  Definicja

  Amortyzacja - proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym - powstałym w skutek eksploatacji oraz ekonomicznym (moralnym) - będącym wynikiem postępu technicznego, związanego z możliwością uzyskania na rynku np. maszyn, urządzeń bardziej wydajnych, tańszych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /7 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kosztów absolutnych

  Teoria kosztów absolutnych

  Teoria kosztów absolutnych sformułowana przez A. Smitha, traktowana jest zazwyczaj jako pierwsza stosunkowo dobrze rozwinięta teoria handlu międzynarodowego.

  Zgodnie z teorią kosztów absolutnych za podstawę dla rozwoju specjalizacji międzynarodowej i źródło osiąganych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt relacyjny

  Szczególny rodzaj transakcji (kontraktu) zaakcentowali w awojej pracy J. K. Master, G. Miles, D. D'Souza oraz J. P. Orr [1]. Wyróżnia się on ścisłymi powiązaniami pomiędzy odrębnymi jednostkami, które ograniczają wpływ rynku na warunki wymiany. Na podstawie zastosowanego przez autorów nazewnictwa w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Percentyl

  Charakterystyka

  Percentyl - jest jednym zbiorowość rodzajów kwantyli, czyli miar położenia. Jak sama nazwa wskazuje, mierzy on skupienie jednostek w znaczeniu procentowym, dzieląc zbiorowość na 100 równych części. Dzięki tej mierze można dla każdego numeru obserwacji uporządkowanej zbiorowości...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa intensywności celów

  Charakterystyka

  Kierownicy firmy po rozpoznaniu otoczenia, sformułowaniu misji, określeniu słabych i mocnych stron firmy stoją przed problemem określenia celów długookresowych firmy. Cele te wyrażają aspiracje i zamierzenia kierowników, które maja być wyrażone w pewnym horyzoncie czasowym. Poziom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /4 478

  praca w formacie txt

Do góry