Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Raj podatkowy

  Charakterystyka

  Raj podatkowy nazwany też oazą podatkową to obszar takiego państwa, na którym istniejący system prawny umożliwia zagranicznym podmiotom redukcję obciążeń podatkowych w ich kraju macierzystym.

  Rodzaje rajów podatkowych Podatkowe raje ogólne - oferta podatkowych rajów ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje w ZZL - specyfika

  <centerL.p.</center <centerFunkcje zarządzania zasobami ludzkimi</center <centerZakres negocjacji</center <centerCele zaangażowanych stron </center <centerPracodawcy</center <centerPracowników</center 1. Rekrutacja

  personelu

  - poziom kompetencji,

  - czynności|zakres obowiązków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie odpadami

  Definicja

  Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

  Regulacje prawne

  Zasady gospodarowania odpadami reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

  o odpadach i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie odpadami

  Definicja

  Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

  Regulacje prawne

  Zasady gospodarowania odpadami reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

  o odpadach i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria neoczynnikowa

  Charakterystyka

  Teorie neoczynnikowa- współczesna teoria handlu międzynarodowego. Wywodzą się z rozsze-rzenia podejścia trzech ekonomistów, a mianowicie B. Ohlina i P.A. Samuelsona , E. Heckschera. Auto-rzy ci są twórcami teorii obfitości zasobów. Zgodnie z ich poglądami, podstawową przesłanką...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria neoczynnikowa

  Charakterystyka

  Teorie neoczynnikowa- współczesna teoria handlu międzynarodowego. Wywodzą się z rozsze-rzenia podejścia trzech ekonomistów, a mianowicie B. Ohlina i P.A. Samuelsona , E. Heckschera. Auto-rzy ci są twórcami teorii obfitości zasobów. Zgodnie z ich poglądami, podstawową przesłanką...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo obywatelskie

  Charakterystyka

  Rodowód pojęcia społeczeństwa obywatelskiego wywodzi się od filozofii politycznej Arystotelesa, który w "Polityce" zdefiniował pojęcie obywatela jako kogoś, kto jednocześnie rządzi i jest rządzony. To, co wyróżnia człowieka to jego rozumność, która jednocześnie sprawia, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Earned Value

  Podstawowymi obszarami kontroli realizacji projektu są: koszt, czas oraz jakość. Dla każdego z obszarów przyjąć należy kryteria, które pozwolą na identyfikację stanu wdrożenia. Nadzorowane powinny być wszystkie obszary, jednakże w praktyce zarządzania projektami często ogranicza się nadzór do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duopol Stackelberga

  Charakterystyka

  Duopol Stackelberga to szczególny przypadek oligopolu uwzględniający istnienie dwóch firm konkurujących na danym rynku, z których jedna przyjmuje rolę przywódcy ilościowego a druga jego naśladowcy. Przywództwo ilościowe oznacza sytuację, gdzie jedna z firm dokonuje wyboru co do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mudaraba

  Charakterystyka

  Mudaraba jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Jest kontraktem powierniczym, opierającym się na zasadzie podziału ryzyka między stronami.

  Mudaraba jest umową między posiadaczem kapitału (zwanym też rabb al-mal) oraz osobą zarządzającą (mudarib). Wypracowane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt

Do góry