Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Technologia grupowa

  Technologia grupowa polega na ustaleniu typowego procesu dla zbioru podobnych wyrobów. Technologia ta jest sposobem połączenia w większe mało licznych partii. Technologie grupową stosuje się wówczas, gdy część operacji technologicznych wykazuje podobieństwo do większości operacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rok podatkowy

  Charakterystyka ogólna

  Okres w przeciągu, którego naliczane są podatki. W tym okresie jest obliczany zysk lub ewentualna strata uzyskana przez dany podmiot gospodarczy. Rok podatkowy powinien obejmować dwanaście kolejnych miesięcy, w zdecydowanej ilości przypadków jest to rok kalendarzowy. "Rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing kontraktowy

  Charakterystyka

  Polega on na rezygnacji z samodzielnej realizacji określonej funkcji i powierzeniu jej wykonawstwa niezależnemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie określonej umowy o charakterze długoterminowym. W przypadku, gdy zlecone zadania wykonywane były dotychczas we własnym zakresie konsekwencją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /4 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO

  Historia normalizacji

  W drugiej połowie XIX wieku dostrzeżono potrzebę ujednolicania parametrów produktów pomiędzy producentami, co zapoczątkowało etap normalizacji branżowej. Specjalizacja przedsiębiorstw w produkcji określonych wyrobów spowodowała, że zauważono konieczność standaryzacji tych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO

  Historia normalizacji

  W drugiej połowie XIX wieku dostrzeżono potrzebę ujednolicania parametrów produktów pomiędzy producentami, co zapoczątkowało etap normalizacji branżowej. Specjalizacja przedsiębiorstw w produkcji określonych wyrobów spowodowała, że zauważono konieczność standaryzacji tych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  7 narzędzi TQC

  Charakterystyka

  Zarządzanie jakością stosuje się w ramach ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Stosowanie ma na celu ulepszenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez uzyskanie lepszej jakości usług, produktów. Jest to pewna filozofia zarządzania, rodzaj kultury przedsiębiorstwa. Do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /4 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo

  Definicja

  Społeczeństwo potocznie jest rozumiane jako ogół mieszkańców danego kraju. Natomiast jako jedno z podstawowych pojęc socjologicznych, cechuje się dużą wieloznacznością. Dla socjologa "społoczeństwo" oznacza wielki kompleks wzajemnych stosunków ludzkich. Można mówic o społeczństwie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze ostrzeżenie na piśmie

  Charakterystyka

  Pierwsze ostrzeżenie na piśmie wiąże się z wytycznymi procedurami dyscyplinującymi, które składają się z kilku kroków:

  Mniejsze problemy - ostrzeżenie ustne, Powtarzające się mniejsze problem - ostrzeżenie na piśmie Notoryczne nieodpowiedzialne postępowanie - ostatnie pisemne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /3 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie informatycznych systemów zarządzania

  Charakterystyka

  Przedmiotem porównań są najważniejsze kategorie informatyczny|systemów informatycznych wykorzystywanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Są to ekspertowe, informowania kierownictwa i inteligencja|systemy sztucznej inteligencji. Kryteriami porównań są: główne zastosowania, cel...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raj podatkowy

  Charakterystyka

  Raj podatkowy nazwany też oazą podatkową to obszar takiego państwa, na którym istniejący system prawny umożliwia zagranicznym podmiotom redukcję obciążeń podatkowych w ich kraju macierzystym.

  Rodzaje rajów podatkowych Podatkowe raje ogólne - oferta podatkowych rajów ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 833

  praca w formacie txt

Do góry