Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Projekt Manhattan

  Charakterystyka

  Projekt Manhattan (ang. Manhattan Project) uważany jest za jeden z największych naukowo-konstrukcyjnych przedsięwzięć w historii. Jego celem było zbudowanie bomby atomowej, której wykorzystanie miało zagwarantować zwycięstwo aliantów w II Wojnie Światowej i doprowadzić do pokoju na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /3 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Merkantylizm

  Charakterystyka

  Merkantylizm - jest to zestaw wyobrażeń na temat polityki ekonomicznej, który pojawił się we wczesnym okresie nowożytności, wywodzący się z bulionizmu - teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu. Termin merkantylizm został ukuty w 1776 r. przez Adama...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /11 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatnik

  Definicja

  Podatnik jest to fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

  Stanowi ona określoną strukturę organizacyjną zawierającą elementy więzi osobowych, majątkowych i formalno - organizacyjnych, nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatnik

  Definicja

  Podatnik jest to fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

  Stanowi ona określoną strukturę organizacyjną zawierającą elementy więzi osobowych, majątkowych i formalno - organizacyjnych, nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie łańcuchem dostaw - zasady

  Charakterystyka

  Do określenia zasad zarządzania łańcuchem dostaw można wykorzystać jako inspirację podejście prezentowane przez organizację APICS (skrót od pierwotnej nazwy: American Production and Inventory Control Society, obecnie organizację tą określa się jako The Educational Society for Resorce...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /4 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lyndall Fownes Urwick

  Lyndall Fownes Urwick był jednym z najwybitniejszych angielskich przedstawicieli szkoły klasycznej. Nie ma jednak jednoznaczności co do chronologicznej i merytorycznej klasyfikacji dorobku Urwicka. Ten sam problem pojawia się przy określeniu do jakiego nurtu powinien być zaliczany: uniwersalistycznego czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość

  Definicja

  Tożsamość to pojęcie z dziedziny nauk matematycznych oznaczające taką zależność między zmiennymi, która jest zachowana dla wszystkich wartości zmiennych (Hal R. Varian, Mikroekonomia..., str. 646).

  Przykłady praktyczne

  Aby lepiej zrozumieć istotę podanej wyżej definicji, poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zmianą przy wdrażaniu systemów informatycznych

  Charakterystyka

  Problematyka wdrażania informowania kierownictwa|Systemu Informacji Menedżerskiej (SIM) jest ściśle powiązana z problematyką zmianą|zarządzania zmianami w organizacji. Każda zmiana wywołuje różnego rodzaju opory wśród pracowników przedsiębiorstwa. Przegląd czynników sprzyjających...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów wspomagania zarządzania wiedzą, obserwuje się w szczególności w dziedzinie automatyzacji i usprawnienia funkcji związanych z realizacją tego procesu. Rozpatrywanie zarządzania wiedzą w aspekcie funkcjonalnym pozwala na wyodrębnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Europejska

  Charakterystyka

  Rada Europejska- jest instytucją kontynuującą zapoczątkowane w 1962 r. w Paryżu konferencje szefów rządów i głów państw ówczesnych Wspólnot Europejskich. W jednolitym Akcie Europejskim (JAE) zostały określone niektóre zasady działania Rady Europejskiej

  W skład Rady Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /5 438

  praca w formacie txt

Do góry