Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Grupowanie stanowisk

  Charakterystyka

  Struktura organizacyjna określa stosowany przez nią podział pracy i pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami. Istotnym elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest grupowanie stanowisk organizacyjnych według pewnego logicznego układu. Elementy organizacji mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko pogodowe

  Definicja

  Terminu ryzyko pogodowe używa się do określenia ekspozycji działalności przedsiębiorstwa na wahania czynników pogodowych: temperatury (upału i mrozu), opadów (deszczu i śniegu), siły wiatru, itd. (L. Clemmons, Introduction to Weather Risk Management [1] E. Banks [2], Weather Risk Management...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko pogodowe

  Definicja

  Terminu ryzyko pogodowe używa się do określenia ekspozycji działalności przedsiębiorstwa na wahania czynników pogodowych: temperatury (upału i mrozu), opadów (deszczu i śniegu), siły wiatru, itd. (L. Clemmons, Introduction to Weather Risk Management [1] E. Banks [2], Weather Risk Management...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość życia a TQM

  Definicja TQM

  przez jakość|Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy. w rozwoju ludzkości. W normie PN-ISO 8402:1996 r. TQM...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość życia a TQM

  Definicja TQM

  przez jakość|Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy. w rozwoju ludzkości. W normie PN-ISO 8402:1996 r. TQM...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring wymagalnościowy

  Faktoring wymagalnościowy

  Faktoring wymagalnościowy - jest to jeden z tradycyjnych i najmniej kosztownych dla faktoranta typów faktoringu. Jego zadaniem nie jest finansowanie działalności gospodarczej faktoranta, tylko ściągnięcie należności od dłużnika faktoringowego. W momencie przelania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt majątkowy

  Charakterystyka

  Efekt majątkowy (bogactwa) (Cecil Pigou) oznacza zmianę wydatków konsumpcyjnych spowodowaną zmianą realnej wartości majątku.

  Zgodnie z jego hipotezą, wzrost realnej wartości majątku posiadanego przez domowe|gospodarstwa domowe powoduje, przy innych czynnikach niezmiennych, wzrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muda

  Definicja

  Muda w języku japońskim oznacza "marnotrastwo". Słowo to określan wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej.

  Muda pojawia się w Gemba, czyli w miejscu wytwarzania - gdzie dodawana jest wartość do produktu.

  Pomiędzy czynnościami przynoszącymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /6 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapasy: materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe

  Definicja

  W skład zapasów wchodzą wszelkie dobra nabyte i przeznaczone do sprzedaży, np. towary oraz inne aktywa trwałe jak grunty i nieruchomości, które są przeznaczone do odsprzedaży (inwestycje w nieruchomości nie stanowią składnika zapasów). Do zapasów zalicza sie także produkty gotowe już...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /7 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwa walutowa

  Definicja rezerwy walutowej

  Rezerwa walutowa to zasób walut obcych, zagranicznych papierów wartościowych oraz wszelkiego rodzaju międzynarodowych środków płatniczych, które są wykorzystywane przez bank centralny danego kraju w celu stabilizacji wahań kursu walutowego oraz finansowania ujemnych wyników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt

Do góry