Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Teoria internalizacji

  Charakterystyka

  Teoria internalizacji jest jedną z mikroekonomicznych teorii służących poznaniu zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Teorie mikroekonomiczne różnią się tym od teorii makroekonomicznych, że korzystają także z teorii przedsiębiorstwa i struktury rynku.

  Autorem koncepcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.03.2012 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria internalizacji

  Charakterystyka

  Teoria internalizacji jest jedną z mikroekonomicznych teorii służących poznaniu zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Teorie mikroekonomiczne różnią się tym od teorii makroekonomicznych, że korzystają także z teorii przedsiębiorstwa i struktury rynku.

  Autorem koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.03.2012 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terms of trade

  Charakterystyka

  Terms of trade - jest to miara stosunku, w jakim eksport jednego kraju jest wymieniany na eksport innego kraju, a tym samym wskaźnik obrazujący ich wzajemną konkurencyjność.

  Najczęściej stosowanymi wersjami tego wskaźnika są:

  towarowe TOT wolumenowe TOT dochodowe TOT Towarowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.03.2012 Znaków /3 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENPV

  Charakterystyka

  ENPV (economic net present value) -ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Jest to termin używany w analizie ekonomicznej będącej etapem analizy kosztów i

  korzyści; jest to suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści [także

  społecznych (a więc wliczamy tu efekty zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.03.2012 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENPV

  Charakterystyka

  ENPV (economic net present value) -ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Jest to termin używany w analizie ekonomicznej będącej etapem analizy kosztów i

  korzyści; jest to suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści [także

  społecznych (a więc wliczamy tu efekty zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.03.2012 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENPV

  Charakterystyka

  ENPV (economic net present value) -ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Jest to termin używany w analizie ekonomicznej będącej etapem analizy kosztów i

  korzyści; jest to suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści [także

  społecznych (a więc wliczamy tu efekty zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.03.2012 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja procesów

  Rozwój podejścia procesowego

  Pojęcie systemu oraz tzw. procesowe nie są nowymi pojęciami wprowadzonymi przez ISO. Trzeba mieć świadomość, że podejście to istniało już wiele lat przed powstaniem norm serii 9000. Niektóre firmy konsultingowe wdrażały już systemy jakości zgodne z ISO 9001:1994...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /4 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja drogą radiową

  Charakterystyka

  RFID (Radio frequency identification, Technologia identyfikacji drogą radiową,) - to jedna z technik automatycznej identyfikacji ( Auto ID), a zarazem jedno z narzędzi stosowanych w zarządzaniu łańcuchem dostawców (SCM).

  Technologia RFID powstała już w latach 40-tych na potrzeby wojny...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polecenie przelewu

  Charakterystyka

  Polecenie przelewu stanowi jedną z podstawowych form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Jest to dyspozycja, wydana przez płatnika, w ramach której bank dokonuje obciążenia rachunku bankowego klienta, wskazaną uprzednio kwotą, z równoczesnym uznaniem tą kwotą innego wskazanego przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indukcja eliminacyjna

  Charakterystyka

  Indukcja eliminacyjna jest metoda badawcza polegająca na tym, że wychodząc od dwóch lub więcej przeciwstawnych hipotez , dokonujemy eliminacji nieprawidłowo postawionych hipotez przy użyciu eksperymentu. Zakłada się ,że jeżeli lista hipotez jest wyczerpująca to pośród danych hipotez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /3 609

  praca w formacie txt

Do góry