Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Doradztwo organizacyjne - WSPÓŁPRACA MENEDŻERA Z DORADCAMI

  Doradztwo organizacyjne przynosi przedsiębiorstwu korzyści, gdy obie strony są kompetentne: konsultanci w zakresie wykonywanych usług doradczych, natomiast klienci (dyrektorzy, a także specjaliści w przedsiębiorstwie) w sposobach wykorzystania pracy konsultantów.

  Dyrektor, będący zleceniodawcą lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /16 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanawianie systemu kontroli

  Przy ustanawianiu systemu kontroli należy uwzględnić sześć istotnych czynników:

  1)    rodzaj pomiarów,

  2)    liczbę pomiarów,

  3)    uprawnienia do ustanawiania mierników i norm,

  4)    elastyczność norm,

  5)    częstotliwość pomiarów,

  6)    kierunek sprzężeń zwrotnych.

  Rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie jakością TQM

  Zarządzanie jakością totalną TQM (ang. Total Quality Management) jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, które przez planowanie strategiczne kierownictwa, a następnie włączenie wszystkich zatrudnionych (działów, poddostawców, personelu) do tej strategii pozwala spełniać oczekiwania klienta, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe obszary efektywności w organizacji

  Kierownicy wyższych szczebli najpierw powinni określić główne obszary efektywności, a następnie ustanowić skuteczne systemy kontroli. Kluczowymi obszarami efektywności albo wyników są te elementy jednostki lub organizacji, które muszą skutecznie funkcjonować, aby cała jednostka czy organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy skutecznych systemów kontroli

  Wiarygodne i skuteczne systemy kontroli mają pewne wspólne cechy. Znaczenie tych cech waha się w zależności od konkretnych okoliczności, jednakże w większości przypadków efektywność systemów kontroli zwiększa się wówczas, gdy występują w nich:

  -    ścisłość,

  -    aktualność,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /5 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy przy ustanawianiu skutecznych systemów kontroli

  Większość osób odczuwa przynajmniej trochę niechęci wobec perspektywy obserwacji ich pracy i informowania o niej innych. Jak zauważyliśmy, jeśli instrumenty kontrolne są typu sterującego, a informacje o wykonaniu celu są przekazywane kontrolowanym, niechęć do kontroli często słabnie, a nawet...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola w organizacji

  Kontrola jest kluczem do osiągnięcia efektywności organizacji. Istnieje wiele sprzecznych poglądów na najlepszy sposób kierowania organizacją. Jednakże zarówno teoretycy, jak i praktycy zgadzają się co do tego, że dobre kierownictwo potrzebuje skutecznej kontroli. Kombinacja dobrze zaplanowanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /14 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kółka jakości w przedsiębiorstwie

  Kółka jakości utworzone zostały przez pracowników w celu ułatwienia komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, między innymi w celu lepszej realizacji funkcji kontrolnej w zakresie jakości, tzn.:

  -    promowania zainteresowania pracą,

  -    inspirowania do bardziej efektywnej pracy zespołowej,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontroli w organizacji

  Większość metod kontroli zaliczyć można do jednej z czterech podstawowych grup:

  1)    kontroli wstępnej,

  2)    kontroli sterującej,

  3)    kontroli akceptującej lub odrzucającej,

  4)    kontroli końcowej.

  Kontrola wstępna ma stwierdzić przed podjęciem działania, czy zaplanowano wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez jakość

  Powszechnie uważa się, iż jeżeli 99% towarów czy usług posiada odpowiednią jakość, to wydaje się, że został osiągnięty poziom przekraczający wszelakie oczekiwania. Tymczasem, jak wyliczono w USA, zapewnienie dobrej jakości w 99% oznacza m.in. 20 tys. zagubionych przesyłek pocztowych na godzinę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /8 177

  praca w formacie txt

Do góry