Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ANKIETA

  —> Kwestionariusz.

  Metoda gromadzenia informacji oparta na komunikowaniu się badaczaz —> respondentem za pośrednictwem pisemnego przekazu. A. jest zbioremstandaryzowanych technik badawczych. Rozróżnia się a.: pocztową (wysyłkai zwrot pocztą), masową (opublikowaną w prasie, zwrot pocztą)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sekwencyjna

  Analiza polegająca na testowaniu hipotezy statystycznej na podstawie —> próby,której liczebność jest ustalana w trakcie trwania —> eksperymentu. Do próbypobiera się kolejno (sekwencyjnie) po jednym elemencie i po każdej takiejczynności podejmuje się jedną z trzech decyzji: 1) przyjąć hipotezę zerową,2)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania śledzące reklamy

  Typ badań reklamy prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje badańrynkowych. Istota b.ś.r. sprowadza się do stałej — w pewnym okresie — obser-wacji i określania wielkości różnych mierników informujących o skuteczno-ści —> kampanii reklamowej (np. wskaźniki świadomości reklamy, przychylnościwobec...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASORTYMENT

  Zestaw produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki(fabryki, sklepy, banki itp.). Zestaw ten można opisać za pomocą kryteriów:szerokości a. (-> asortyment szeroki), głębokości (długości) a. (-> asortymentgłęboki) i -> zwartości asortymentu. Kryteria te określają domenę i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  analiza strategiczna

  Rodzaj analizy ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa (organizacji), charakterystycznydla koncepcji zarządzania strategicznego, polegającej na wszechstronnym anali-zowaniu i konfrontowaniu wyników badania przedsiębiorstwa i jego otoczeniaw celu stworzenia podstawy do projektowania i realizacji długofalowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atest jakościowy

  Dokument wystawiony przez producenta lub instytucję upoważnioną do ocenyjakości na podstawie przeprowadzonej analizy —> produktu. Zależnie od rodzajuproduktu a.j. jest wystawiany obowiązkowo lub na życzenie odbiorcy. A.j.alternatywny polega na stwierdzeniu, że produkt „spełnia wymagania" lub „niespełnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza swot/tows

  Metoda oceny strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa i poszczególnych dziedzinjego działalności (—> strategicznych jednostek biznesu), polegająca na rozpo-znaniu z jednej strony mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa na tle jegogłównych konkurentów (—> analiza mocnych i słabych stron), z drugiej zaś...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PORTFELOWA

  Metoda wyznaczania i oceny pozycji analizowanych elementów (jednostekgospodarczych, produktów, papierów wartościowych) względem głównychzmiennych, determinujących decyzje dotyczące kształtowania optymalnej struk-tury zestawu (portfela) tych elementów. Początkowo a.p. była stosowana jakonarzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PROFILOWA

  Analiza graficzna wyników skalowania postaw i preferencji, oparta na średnichlub medianach ocen obliczanych oddzielnie dla każdej skali i połączonych ze sobąza pomocą linii osobno dla każdego obiektu lub —> respondenta. Linie te tworząprofile polaryzacji charakteryzujące postawy i -> preferencje wobec...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

  Metoda identyfikacji i oceny wartości czynników (elementów zasobów) istotnychz punktu widzenia oceny —> siły konkurencyjnej (potencjału) przedsiębiorstwa.Celem a. jest zidentyfikowanie atutów (m.s.) i słabości przedsiębiorstwa (s.s.)oraz określenie jego kompetencji (predyspozycji) w zakresie prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 172

  praca w formacie txt

Do góry