Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  HANDEL GIEŁDOWY

  Rodzaj —> handlu polegającego na zakupie lub sprzedaży dóbr materialnych, usługoraz papierów wartościowych (dóbr zamiennych), w których uczestniczy wielusprzedających i kupujących. Cena w transakcjach giełdowych jest wynikiemukładu popytu i podaży. Najważniejsza cecha h.g. polega na tym, iż odbywa się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Image

  Pozytywny „wizerunek" produktu, przedsiębiorstwa, sektora, określonej or-ganizacji niezyskowej, a nawet osoby (np. polityka, działacza społecznego),tworzony w świadomości odbiorcy w wyniku takich działań marketingowych, jakwyposażenie i wyróżnienie produktu (ze względu na cechy łatwo zauważalneprzez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL RUCHOMY

  Forma h. detalicznego (—> detal) charakteryzującego się brakiem przywiązaniado określonej miejscowości i stałego miejsca sprzedaży. Jako przeciwieństwoh. stałego opiera się na prowadzeniu —> sprzedaży ze środków podręcznychoraz środków transportu. Do h.r. należą: h. domokrążny, h. obwoźny, h...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Wskaźnik względnego potencjału rynkowego służący do wczesnego ostrzeganiaprzed wystąpieniem dysproporcji w przestrzennej strukturze obrotów. I.s.n. jeststosunkiem względnych zmian zaludnienia, sprzedaży detalicznej i dochodówludności ważonych odpowiednio wskaźnikami 0,2; 0,3 i 0,5. I.s.n. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL WYSYŁKOWY

  Forma h. detalicznego (—> detal) polegającego na oferowaniu —> produktówklientom za pomocą —> katalogów, prospektów i ogłoszeń, a następnie dostar-czaniu zamówionych artykułów do domów za pośrednictwem poczty lub przyudziale własnych służb transportowych. H.w. zajmują się specjalne przedsiębiors-twa —...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura handlu

  Zespół materialnych, technicznych oraz organizacyjnych środków realizacjifunkcji handlowych. Głównym składnikiem i.h. jest —> sieć handlowa, w tym siećpunktów sprzedaży detalicznej oraz sieć magazynowa. Ponadto i.h. obejmujetakże środki transportowe, automaty sprzedażowe, techniczne środki gromadze-nia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  hierarchia potrzeb

  Naturalna kolejność p. od p. biologicznych, takich jak nasycenie głodu, ubranie,mieszkanie, poprzez p. wynikające z sytuacji człowieka w procesie pracyi w środowisku społecznym, aż po p. wynikające z przesłanek psychologicznychkażdej jednostki. Wg A. Marshalla, zaspokojenie p. niższego rzędu pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa strategiczna

  Grupa firm wyodrębnionych w ramach danego sektora ze względu na podobień-stwo realizowanych przez nie strategii rynkowych, a tam samym bezpośredniorywalizujących między sobą. Podstawowymi kryteriami porównawczymi strate-gii są: jakość produktu, stosowane technologie, stopień specjalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE PROMOCJI

  Zadania spełniane przez promocję w procesie —> komunikowania się przed-siębiorstwa z rynkiem. Wyróżnia się f.p: 1) informacyjne — dostarczająpotencjalnym nabywcom stosownych danych, pozwalających na przełamaniebariery nieznajomości rynku; 2) pobudzające — zmierzają do wywołaniazamierzonych postaw i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GlEŁDA

  zczególny rodzaj —> rynku zorganizowanego (instytucjonalnego). Są to stałe,podporządkowane regulaminowi spotkania osób pragnących zawrzeć transakcjekupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w ich zawieraniu. —> Przedmiotemrynku giełdowego mogą być papiery wartościowe, dobra materialne i —> usługi

  0...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 644

  praca w formacie txt

Do góry