Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

  Podstawowa organizacja samorządu gospodarczego, która reprezentuje inte-resy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalnościwytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej. Do zadań i.p.-h. należą:inicjowanie i rozwój indywidualnej przedsiębiorczości, koordynacja i pomocorganizacyjna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen w warunkach przetargu

  Metoda ustalania c. produktu jako elementu warunków transakcji oferowanychprzez przedsiębiorstwo przystępujące do przetargu, uzależniająca wysokość c. od 

  tego, jak konkurenci wyceniają swoją —> ofertę. Wykorzystuje się w tym celukoncepcję zysku oczekiwanego, wg której, jeżeli c. oferowana wzrasta, to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowatorzy

  Grupa konsumentów, którzy pierwsi akceptują nowy produkt. Tworzą ją zwyklenie bojący się ryzyka, wykształceni, zamożni młodzi ludzie o szerokichhoryzontach społecznych i wysokim statusie społecznym. Są bardziej podatni naoddziaływanie pozapersonalnych środków informacji niż na sugestie sprzedaw-ców i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermarket

  Duży —> sklep samoobsługowy z artykułami żywnościowymi i nieżywnoś-ciowymi o minimalnej powierzchni 2500 m2, wywodzący się z —» supermarketu.Wysoka atrakcyjność h. wynika z ich agresywnej —> polityki cenowej, dużejdostępności komunikacyjnej dla klientów zmotoryzowanych oraz sprawnejorganizacji procesu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje cenowe

  Warunki stawiane producentom przez pośredników — uczestników danegokanału dystrybucji, zwykle hurtowników lub detalistów — odnoszące się do faktu,że cena zakupu umożliwi im utrzymywanie zapasów towarowych na pożądnympoziomie i zapewni osiąganie zysku oraz że —> rabaty udzielane ich konkurentombędą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  instrumenty marketingu

  Narzędzia wykorzystywane przez daną firmę w określonej strategii. Do najważ-niejszych i.m. należą: polityka innowacji, strategia -> nowego produktu, politykaasortymentowa, —» różnicowanie cen. Skuteczne okazują się różne —> upustyi —» rabaty stosowane dla odbiorców i dostawców. Niezwykle efektywnaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURT

  Forma —> handlu polegającego na zakupie lub przejęciu od sprzedawcy — zwykledużych partii — towarów w celu ich dalszej odsprzedaży (sprzedaży) nabywcomzorganizowanym, tj. producentom, detalistom, innym hurtownikom oraz instytuc-jom publicznym i organizacjom społecznym. Działalność hurtową prowadzączęsto...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel

  Forma wymiany towarowo-pieniężnej polegającej na kupnie w celu dalszejodsprzedaży. W ujęciu operacyjnym h. jest to zespół czynności doprowadzają-cych do przygotowania i zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, czyli czynnościodpowiadających poszczególnym —> funkcjom handlu. W ujęciu strukturalnymh. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTY MERCHANDISINGU

  Zespół praktycznych działań i środków, za pomocą których kupiec osiąga przy-jęte cele merchandisingowe. I.m. można podzielić na cztery grupy: 1) i. zwią-zane z towarem, w tym głównie asortyment oraz zestaw usług towarzyszą-cych, 2) marża, jako cena usługi świadczonej przez firmę handlową, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURT WŁASNY PRODUCENTA

  Sposób realizacji działalności hurtowej (—» hurt) polegającej na wykonywaniuprzez p. towarów wszystkich funkcji spełnianych zwykle przez —> hurtownika.Funkcje te są realizowane z wykorzystaniem dwóch form organizacyjnych:1) biura sprzedaży (sales office) — zlokalizowanego w pobliżu głównych rynkówzbytu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 551

  praca w formacie txt

Do góry